Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bestemmingsplan, afwijking

Omschrijving

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Als u bouwplannen hebt moeten deze in het bestemmingsplan passen. Op de website Ruimtelijke Plannen staat het bestemmingsplan van uw adres. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken.

 Er zijn verschillende soorten afwijkingen: 

  • tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een bepaalde termijn, maximaal 10 jaar. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van een woonunit bij de bouw van een woning.
  • binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijkingen.
  • buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Voorbeelden zijn de uitbreiding van een woonhuis of als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken.
  • afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten. De aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is een beschrijving van het plan waarin de omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor het milieu of de bodem. Of er zijn archeologische vondsten gedaan.
  • bouwblokverzoek: wilt u in een gebied zonder bouwbestemming bouwen dan kunt u een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

 

bouwblok , bouwen , verbouwen , ontheffing bestemmingsplan , bestemmingplan , beheersverordening , binnenplanse ontheffing , binnenplans , afwijking bestemmingsplan

Wat moet u doen?

Voordat u een aanvraag bij het omgevingsloket indient kunt u uw initiatief bij de intaketafel voorleggen aan specialisten van de gemeente. We ontvangen dan graag een duidelijke tekening en situatietekening samen met een toelichting over uw plannen. Stuur deze informatie, samen met het intakeformulier, naar baliebml@oss.nl. De complexe initiatieven worden wekelijks beproken aan de intaketafel.

Na goedkeuring kunt u een officiële aanvraag indienen via het omgevingsloket online.  

Hoe lang duurt het?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen 6 weken reageren. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.