Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Gladheidsbestrijding

Omschrijving

Gladheid ontstaat bijvoorbeeld door sneeuw of het bevriezen van wegen, voet- en fietspaden. Dit levert ongemak op en de Gemeente Oss probeert dit te voorkomen door zout te strooien.

Plan

Ieder jaar maken we een plan om de gladheid te bestrijden. Hierin staan onder meer de strooiroutes. Ook staat in het plan wanneer en wie actie neemt bij verwachte gladheid.

Ieder jaar maken we een plan om de gladheid te bestrijden. Hierin staan onder meer de strooiroutes. Ook staat in het plan wanneer en wie actie neemt bij verwachte gladheid. Dit is het gladheidbestrijdingsplan 2021-2022.

Waar?

Het is voor de gemeente onmogelijk om alle wegen en fietspaden te strooien. Op onze interactieve kaart ziet u alle vastgestelde strooiroutes voor de wegen en fietspaden.

Doe zelf ook mee!

Veeg als er sneeuw ligt het stoepje voor uw deur. Werk mee aan de veiligheid voor anderen door te strooien. We vragen u om ook natzout te gebruiken. Vermeng het droge zout met (lauw) water. Dan hebt u minder zout nodig om te strooien. Dit werkt net zo goed en u spaart het milieu. Er is op de Ir. Diddewerf geen strooizout beschikbaar voor inwoners.

Volg ons op Twitter!

Volg de gemeente bij het gladheid bestrijden via @gladheidOss.

gladheidsbestrijding , gladheidbestrijding , strooien van zout of pekel , bestrijden gladde straten , gladheid , ijzel , gladde wegen , sneeuw schuiven , sneeuw schuifen , gladheid bestrijding

Wat moet u doen?

Gladheid melden

Gladde weg of niet goed gestrooid? Maak een melding. U kiest tijdens het maken van de melding voor de rubriek Wegen / fiets- en voetpaden. Daarna kiest u voor gladheid.  De gemeente gaat er zo snel mogelijk mee aan de slag. Maakt u een melding van een gladde weg die buiten de strooiroute valt, dan wordt later bekeken of deze weg past in het strooiplan voor volgend winterseizoen.

Meer informatie