Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Gladheidsbestrijding

Omschrijving

Sneeuwval en het bevriezen van wegen, voet- en fietspaden leiden tot gladheid. Dit levert ongemak op voor het autoverkeer, de fietser en de voetganger. Gemeente Oss probeert dit te voorkomen door zout te strooien. Vóór elk winterseizoen maakt de gemeente een plan om gladheid tegen te gaan. In het plan staat de veiligheid van weggebruikers en het doorstromen van het verkeer voorop.

Wanneer?

Rijkswaterstaat voorspelt met landelijke meetpunten, weerstations en computers wanneer het op de wegen glad wordt. Deze informatie geeft Rijkswaterstaat door aan de gemeente. De gemeente heeft zelf ook vier gladheidmeetpunten. Ook ontvangen we weersvoorspellingen van MeteoGroup. Vanuit deze voorspellingen en controles bestrijdt de gemeente de gladheid op wegen en fietspaden.

Waar?

Het is voor de gemeente onmogelijk om overal tegelijk de wegen te strooien. Daarom kent de aanpak van gladheid twee niveaus. Als eerste strooien we alle belangrijke hoofdwegen en fietspaden. Daarna strooit de gemeente de belangrijkste (uitgangs)wegen in de wijken en kernen. Op onze interactieve kaart ziet u alle strooiroutes voor de wegen en fietspaden.

Hoe?

De gladheid gaat de gemeente bestrijden door te strooien, zoveel mogelijk voordat het echt glad wordt. Soms door sneeuw op de hoofdroutes te ruimen. Als we strooien gebruiken we natzout. Dit is minder schadelijk voor het milieu en werkt net zo goed als droog zout. Op de fietspaden zetten we tractoren en kleine kleppenwagens met sproeiers in. We sproeien de fietspaden met pekelwater. Pekelwater verdeelt goed over het fietspad.

Plan

Ieder jaar maken we een plan om de gladheid te bestrijden. Hierin staan bijvoorbeeld de strooiroutes. Ook staat in het plan wanneer en wie actie onderneemt bij verwachte gladheid.

Doe zelf ook mee!

Veeg als er sneeuw ligt het stoepje voor uw deur. Werk mee aan de veiligheid voor anderen door te strooien. We vragen u om ook natzout te gebruiken. Vermeng het droge zout met (lauw) water. Dan hebt u minder zout nodig om te strooien. Dit werkt net zo goed en u spaart het milieu. Er is op de Ir. Diddewerf dit jaar geen strooizout beschikbaar voor inwoners.

Volg ons op Twitter!

Volg de gemeente bij het gladheid bestrijden via @gladheidOss.

 

 

 

 

bestrijden gladde straten , gladde wegen , gladheid , gladheid bestrijding , gladheidbestrijding , gladheidsbestrijding , ijzel , sneeuw schuifen , sneeuw schuiven , strooien van zout of pekel

Wat moet u doen?

 

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.