Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning overdragen

Omschrijving

U heeft een omgevingsvergunning op uw naam staan. Gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld u heeft een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van uw huis. Maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

nieuwe eigenaar , olo , omgevingvergunning , overschrijven vergunning , vergunning aan een ander geven , vergunning doorgeven aan nieuwe eigenaar , vergunning overdragen , wabo , wijzigen aanvrager

Wat moet u doen?

U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen. Dit doet u schriftelijk. Doe de melding minimaal een maand van tevoren.
U moet de volgende gegevens melden:

  • naam en adres van degene die de vergunning nu heeft
  • naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen
  • waarvoor u de omgevingsvergunning heeft (activiteit)
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • het tijdstip waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon

Wat kost het?

Het tarief voor het behandelen van een wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning is € 12,00.

Hoe lang duurt het?

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning is overgedragen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Het overdragen van de omgevingsvergunning is een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen de wijziging.