Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

Omschrijving

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt.

U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. U gaat verhuizen voor u met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kunt u bij de gemeente aanvragen om de vergunning over te dragen. 

nieuwe eigenaar , overschrijven vergunning , wijzigen aanvrager , wabo , olo , omgevingvergunning , vergunning aan een ander geven , vergunning overdragen , vergunning doorgeven aan nieuwe eigenaar

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het overdragen van een omgevingsvergunning zijn:

  • U heeft de vergunning gekregen van de gemeente.
  • U doet de melding minimaal een maand van tevoren.

Wat moet u doen?

U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen. Dit doet u schriftelijk. Doe de melding minimaal een maand van tevoren.
U moet de volgende gegevens melden:

  • naam en adres van degene die de vergunning nu heeft
  • naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen
  • waarvoor u de omgevingsvergunning heeft (activiteit)
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • het tijdstip waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon

Wat kost het?

Het tarief voor het behandelen van een wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning is € 12,00.

Hoe lang duurt het?

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning is overgedragen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Het overdragen van de omgevingsvergunning is een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen de wijziging.