Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Uitstalling plaatsen bij een winkel

Omschrijving

Als ondernemers kunt u een uitstalling of reclamebord voor uw (winkel)pand wilt plaatsen heeft u hiervoor een vergunning nodig. U mag alleen producten uitstallen die ook in de winkel verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.
Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van openbare ruimte. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

gebruik openbare weg , markt , openbare weg , plantenbak , precario , reclame , reclamebord , stalletje , terras , terrasvergunning , toestemming tot het exploiteren van een terras of uitstalling , uitstalling , uitstalling plaatsen , uitstallingen , winkel , winkelpresentatie

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen

Wat moet u doen?

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • de plaats
  • de data dat de uitstalling is geplaatst
  • de tijdstippen dat de uitstalling is geplaatst
  • de omvang
  • het soort
  • het doel van de activiteit

Wat kost het?

De kosten voor de uitstallingen is € 51,05 per m2 per jaar.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn de éénmalige kosten € 18,40.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt tegen de beslissing op uw aanvraag bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.