Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Uitstalling plaatsen bij een winkel

Omschrijving

Als ondernemer kunt u een uitstalling of reclamebord voor uw (winkel)pand plaatsen. U heeft hiervoor een vergunning nodig. U mag alleen producten uitstallen die ook in de winkel verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.
Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van openbare ruimte. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

terrasvergunning , toestemming tot het exploiteren van een terras of uitstalling , reclame , terras , reclamebord , markt , winkel , precario , gebruik openbare weg , uitstalling , openbare weg , stalletje , uitstallingen , plantenbak , uitstalling plaatsen , winkelpresentatie

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • u veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • de plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan
  • de uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen

Wat moet u doen?

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • de plaats
  • de data dat de uitstalling is geplaatst
  • de tijdstippen dat de uitstalling is geplaatst
  • de omvang
  • het soort
  • het doel van de activiteit

Wat kost het?

De kosten voor de uitstallingen is € 51,05 per m2 per jaar.

[Berekening; Aantal m2 x € 51,05 = Totaal bedrag per jaar]

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn de éénmalige kosten € 18,40.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt tegen de beslissing op uw aanvraag bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.