Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Betalen van de kinderopvang

Omschrijving

Kinderopvangtoeslag

U kunt een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van:

 • het inkomen van u (en uw partner)
 • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
 • het aantal uur dat uw kind bij de opvang is

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken en kinderopvangtoeslag aanvragen.

Extra geld voor kinderopvang

Verlaagde ouderbijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (2 tot 4 jaar)

Ook als uw kind naar VVE gaat betaalt u een ouderbijdrage. Hebt u een VVE-indicatie van het consultatiebureau? Dan betaalt u bij 16 uur peuteropvang een verlaagde ouderbijdrage en krijgt u een derde en vierde dagdeel bijna gratis. Bij de opvanglocatie krijgt u hier informatie over. Op de pagina Voor- en Vroegschoolse educatie leest u meer over wat dit is.

Regeling Maatwerk Kinderopvang (0 tot 12 jaar)

Als ouders door sociaal medische redenen niet hun kinderen kunnen verzorgen, kunnen zij in aanmerking komen voor kinderopvang op basis van de Regeling Maatwerk Kinderopvang. De aanvraag hiervoor loopt via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Centrum voor Jeugd en Gezin is telefonisch bereikbaar via 0412-473626.

Kinderopvang met een bijstandsuitkering

Ouders met een bijstandsuitkering en die parttime werken, re-integreren of inburgeren, vragen Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Het Loket Kinderopvang kan u daar bij helpen. Vraag hiernaar bij uw consulent.

Iedere ouder moet een ouderbijdrage betalen. Zolang u een bijstandsuitkering krijgt en een re-integratietraject volgt, kunt u in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage. Vraag hiernaar bij uw consulent.

oppas , robbedoes ilpendam , cokon , buitenschoolse net , kinderoppas , fiscus , kinderopvangkosten , peuterspeelzaal , opvang , kinderdagverblijf , kinderopvang betalen , overblijven , geld voor oppas , kinderopvang tijdens sollicitatie

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om kinderopvangtoeslag te krijgen, zijn onder andere:

 • u werkt, volgt een traject om werk te vinden, doet een opleiding of een inburgeringscursus
 • u krijgt alleen kinderopvangtoeslag over het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de partner die het minst werkt;
 • de kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
 • u hebt een contract met de kinderopvangorganisatie
 • het kind waarvoor kinderopvang nodig is staat ingeschreven op uw woonadres
 • u krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u betaalt mee aan het onderhoud van het kind;
 • u hebt de Nederlandse identiteit of een geldige verblijfsvergunning
 • ket kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs
 • soms zijn er meer regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent of toeslagpartner bent van een familielid. Alle regels staan op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.