Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Buitenlandse akte in Nederland registreren

Omschrijving

U bent verplicht om uw buitenlandse aktes in Nederland te registreren in de basisregistratie personen (BRP).
Denk bijvoorbeeld aan uw geboorteakte of huwelijksakte.

Legalisatie van uw akte

Veel buitenlandse aktes zijn niet automatisch geldig en bruikbaar in Nederland. Het kan zijn dat u uw akte eerst moet laten legaliseren. Kijk hier voor meer informatie.

Vertaling van uw akte

Heeft u een akte in het Engels, Frans of Duits? Dan hebben we waarschijnlijk geen Nederlandse vertaling nodig. Heeft u een akte in een andere taal? Dan moet u de akte laten vertalen door een be√ędigd vertaler in Nederland. Heeft u de akte in het buitenland laten vertalen, dan moet u de vertaling laten legaliseren.

Uw buitenlandse akte omzetten in een Nederlandse akte

Bent u Nederlander (geweest) of heeft u een Nederlandse verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd (verblijfsdocument type III of type IV)? Dan kunt u uw buitenlandse akte inschrijven in de gemeente Den Haag. Uw akte wordt dan omgezet in een Nederlandse akte. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u later een nog een keer een afschrift van uw akte nodig heeft. Meer informatie? Neem contact op met de gemeente Den Haag.

brondocument

Wat moet u doen?

  1. Vraag de akte aan in de plaats waar de akte is opgemaakt. De akte moet origineel en compleet zijn.
    Hoe vraagt u de akte aan? Dat verschilt per land. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade van dat land.
  2. Heeft u de buitenlandse akte in bezit? Maak dan een afspraak om uw akte in te leveren.
  3. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.
  4. We beoordelen uw akte binnen vier weken. Moeten we meer onderzoek doen? Dan kunnen wij deze termijn verlengen.
  5. U krijgt via de post bericht als u uw akte weer kunt ophalen.
  6. Heeft u bericht gehad dat u de akte kunt ophalen? Maak dan een afspraak om uw akte op te halen.

Wat kost het?

Een buitenlandse akte registreren is gratis.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.