Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Omschrijving

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Oss. Hebt u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke- of waterschapsbelastingen? Neem dan contact op met deĀ BSOB.

eigen woning forfait , eigenwoning forfait , forfet , taksatie , taksatieverslag , taxatieverslag , taxeren , verstrekken WOZ-beschikking , waarde huis , waardering onroerend zaak , waardering onroerende zaken , waardering ontroerende zaken , waardevaststelling onroerende zaken , woz , woz-beschikking , woz-waarde

Meer informatie

Wetten en regels