Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Omschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid moet deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingdienst en pensioen. Hiervoor is geen geheimhouding mogelijk.

Organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren kunnen uw gegevens uit de BRP opvragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om curatoren die faillissementen afhandelen en advocaten die gegevens nodig hebben voor een rechtzaak.
Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens geeft? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen reden voor op te geven.
Heeft u geheimhouding aangevraagd? Dan informeren wij u wanneer uw gegevens worden opgevraagd. Daarna beslissen wij of we uw gegevens moeten gegeven aan de aanvrager.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen op uw gegevens.

aanvragen geheimhouding , bescherming persoonsgegevens , geheimhoudingsverzoek , persoonsgegevens niet doorgeven aan derden , verzoek geheimhouding persoonsgegevens GBA , verzoek om geheimhouding van gemeentelijk vastgelegde persoonsgegevens

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Wat moet u doen?

  1. geheimhouding van uw persoonsgegevens vraagt u aan aan met DigiD
  2. wij verwerken uw aanvraag binnen 4 weken
  3. u krijgt een bevestiging per post toegestuurd

Heeft u geheimhouding en wilt u dit stopzetten? Dat geeft u door via deze link met DigiD.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.