Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Omschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

verzoek geheimhouding persoonsgegevens GBA , verzoek om geheimhouding van gemeentelijk vastgelegde persoonsgegevens , bescherming persoonsgegevens , aanvragen geheimhouding , persoonsgegevens niet doorgeven aan derden , geheimhoudingsverzoek

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Wat moet u doen?

 Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Geheimhouding van uw persoonsgegevens vraagt u hier aan aan met DigiD. Wij verwerken uw aanvraag binnen 4 weken. U krijgt een bevestiging per post toegestuurd.

Heeft u geheimhouding en wilt u dit stopzetten?

Dat geeft u hier door met DigiD.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.