Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Collecte, geld inzamelen

Omschrijving

Wanneer u een collecte of een inzamelactie wilt houden heeft u geen vergunning nodig. Ook het verkopen van spullen of het inzamelen van bijvoorbeeld lege flessen voor een goed doel worden beschouwd als een collecte. Dit geldt ook voor het verkopen van kerststerren, oliebollen, pepernoten of geraniums voor een vereniging of school. Om een inzicht te krijgen in de landelijke collectes kunt u het collecterooster raadplegen.

Straatverkoop van produkten vanuit een standplaats is niet mogelijk zonder standplaatsvergunning of melding van een incidentele standplaats.

colectant , colecte , colecteren , collectant , collecte , collecte vergunning , collecteren , collectevergunning , fondsen werven , fondsenwerven , fondsenwerver , geld inzamelen , geld werven , geldinzameling , geldwerven , goed doel , goede doel , goede doelen , straatverkoop , vergunning om geld in te zamelen , vergunning om te collecteren , verkoop aan de deur

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.