Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omschrijving

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt.

Wat geldt voor uw bedrijf?

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft een vragenloket ontwikkeld: aimonline.nl.  Hier kunt u een aantal vragen invullen over uw inrichting of bedrijf. Na het invullen kunt u zien of u een milieuvergunning nodig hebt en bij wie u de vergunning kunt aanvragen. VROM kent drie typen bedrijven:

 • Type A: U hoeft niets aan te vragen of in te sturen. Voorbeelden: kantoren, scholen en huisartsen.
 • Type B: Uw bedrijf heeft geen milieuvergunning nodig. Wel moet u een melding Activiteitenbesluit insturen via aimonline.nl De melding moet de gemeente minimaal 1 maand voordat u start met uw bedrijf hebben ontvangen. Ook als u uw bedrijf verandert, moet u deze melding op tijd insturen. Voorbeelden: detailhandel, horeca, garages, metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, rundveehouderij (maximaal 200 koeien), zeefdrukkerijen en tankstations.
 • Type C: U moet een milieuvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Het afhandelen van een aanvraag milieuvergunning duurt ongeveer 6 maanden. U mag pas met uw bedrijf beginnen als u deze milieuvergunning heeft. Vraag de vergunning dus minimaal 6 maanden voordat u wilt starten met uw bedrijf aan. Voor het aanvragen van zo’n omgevingsvergunning is milieukennis nodig. Wij raden u daarom aan om dit door een milieu-adviseur te laten doen.
milieuvoorwaarden voor bedrijfsactiviteiten , Milieuvergunning , algemene maatregel van bestuur , milieustraat , milieu , milieumelding , vervuiling , kca-depot , kunststofverwerking , rioolwaterzuivering , onderhoudssteunpunt , grondopslag , baggeropslag , extrusie , kunststofrecycling , opslag oud papier , textielopslag , bunkerstations binnenvaart , opslag groenafval , opslag afval , overslag afval , waterzuiveringsinstallatie

Wat zijn de voorwaarden?

Als u de milieuvergunning krijgt, staan daarin de regels waaraan u zich moet houden. Dit zijn regels die speciaal gemaakt zijn voor uw bedrijfsactiviteiten.

Ook kunnen algemene regels gelden voor uw bedrijf. U moet dan denken aan regels uit het Activiteitenbesluit en aan de regels die gelden voor bedrijfsgebonden activiteiten.

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

Wat moet u doen?

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is, bijvoorbeeld:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een plattegrond
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Heeft u al een milieuvergunning of -melding en gaat u iets veranderen?

Heeft u al een geldende milieuvergunning of -melding voor uw bedrijf? En gaat u uw bedrijf anders uitvoeren dan u daarop heeft aangegeven? Dan moet u ons dat laten weten. Vaak kan de verandering gemeld worden, maar soms is een aanpassing van de vergunning nodig. Het is daarom verstandig om hierover vooraf contact op te nemen met ons. Wij vertellen u dan wat u moet doen.

Hebt u een omgevingsvergunning voor iets anders nodig?

Hebt u een omgevingsvergunning voor andere activiteiten nodig omdat u bijvoorbeeld uw bedrijfsgebouw wilt verbouwen? En moet u daarnaast een melding milieubeheer doen? Dan bent u verplicht deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning te doen. Als uw bedrijf milieuvergunningplichtig is dan moet u één omgevingsvergunning aanvragen waarin u alle activiteiten aangeeft.

Wat kost het?

Als u de melding of vergunningaanvraag door een milieuadviseur laat doen, moet u de kosten van de adviseur zelf betalen. Voor het afhandelen van uw melding of aanvraag hoeft u geen kosten te betalen. Wel kan het zijn dat u kosten moet maken voor het laten maken van de verplichte bijlagen, zoals een tekening of geluidsrapport.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning rechtsgeldig.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.