Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst aanvragen

Omschrijving

De subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst is bedoeld om vernieuwing in de amateurkunst aan te jagen en te stimuleren. We willen met deze subsidie inwoners én organisaties de kans geven projecten te organiseren. Met een goed plan kun u deze subsidie aanvragen.

Vier keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door de Cultuurtafel. Zij brengen een advies uit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Muzelinck
 • Bibliotheek en Stadsarchief
 • Theater De Lievekamp
 • Museum Jan Cunen
 • Groene Engel

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt aanvragen als:

 • Culturele of educatieve organisatie  (rechtspersonen zonder winstoogmerk (verenigingen/stichtingen) statutair of feitelijk gevestigd binnen de gemeente Oss.
 • Of als natuurlijk persoon als u woont in de gemeente Oss met een plan dat aansluit op de doelstelling van de subsidie.

Denk aan de volgende zaken als u subsidie wilt aanvragen uit het Cultuurfonds Amateurkunst:

 • Het moet gaan over amateurkunst in de gemeente Oss.
 • Het vindt plaats in de vrije tijd.
 • Het is voor veel mensen toegankelijk – of voor een beperkte groep. Motiveer dit.
 • Het project duurt niet langer dan twaalf maanden.
 • Het sluit aan bij het subsidiedoel en is vernieuwend of maakt het sterker.
 • Er is een samenwerking met een culturele organisatie uit Oss waarbij er kennis uit gewisseld wordt op het gebied van marketing, financiën en bestuur. Geef aan in uw plan met wie u samenwerkt en waarop.
 • Het publiek neemt actief deel aan kunst en cultuur
 • Dien een projectplan in met een begroting. Zorg ervoor dat er ook andere  financieringsbronnen zijn voor het project zoals entreegelden, sponsoring enz.
 • Communiceer over de activiteit en beschrijf hoe u dat doet, wanneer en in welke media. Maak een zogenaamde korte communicatieopzet.

We subsidiëren niet:

 • Projecten / activiteiten met het karakter van een receptie / feest / jubileum.
 • Projecten / activiteiten uitgevoerd door studenten voor hun studie.
 • Uitgaven voor consumpties, reis- en verblijfskosten, prijzen en prijsuitreikingen.
 • Normale lessen of activiteiten van de aanvrager.
 • Projecten waar al subsidie aan is (wordt) gegeven door de gemeente Oss.
 • Kosten van overhead.
 • Activiteiten / projecten met een winstoogmerk.
 • Projecten / activiteiten die alleen de aangevraagde subsidie bij de gemeente als inkomsten hebben.
 • Afwijzingsgronden uit de algemene subsidieverordening 2018 Oss zijn ook geldig.

 Wilt u een gesprek over uw plan? Stuur een e-mail naar cultuurfonds@oss.nl.

Wat moet u doen?

Stuur niet meteen een idee in, maar zet de volgende 3 stappen om tot een projectplan en aanvraag te komen:

 1. Neem contact op met een van de culturele organisaties waar je mee wilt samenwerken om je idee te bespreken. Zij geven je tips geven over hoe een aanvraag eruit ziet en welke vragen je moet beantwoorden.
 2. Stel samen met de professionele culturele organisatie een 'concept projectplan' op en stuur dit naar cultuurfonds@oss.nl voor feedback.
 3. Na een adviesgesprek, kun je de feedback in je plan verwerken en je definitieve projectplan indienen met het aanvraagformulier.

Tip: Zorg dat je ruim van tevoren met je idee komt, we denken graag met je mee om je project te realiseren. De deadlines voor het indienen van de plannen is ongeveer 2 weken voor de beoordelingsdata.

Voor een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • een projectplan inclusief communicatieopzet
 • een begroting met daarin duidelijk zichtbaar andere geldstromen dan de subsidie van de gemeente

Bij 'Meer Informatie' vind je tips en aanwijzingen om een compleet projectplan te schrijven.

Indienen doe je via:

Hoe lang duurt het?

De data voor het overleg waarin de commissie aanvragen beoordeelt, zijn:

 • 25 januari 2022
 • 26 april 2022
 • 19 juli 2022
 • 18 oktober 2022

Zorg dat jouw plan 2 weken voor het overleg bij ons binnen is. De commissie heeft dan de tijd om zich erin te verdiepen en is er ook nog genoeg tijd om eventueel iets aan te vullen als dat nodig is. 

Meer informatie