Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst aanvragen

Omschrijving

De subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst is bedoeld om vernieuwing in de amateurkunst aan te jagen en te stimuleren. We willen met deze subsidie inwoners én organisaties de kans geven projecten te organiseren. Met een goed plan kunt u deze subsidie aanvragen.

Vier keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door de Cultuurtafel. Zij brengen een advies uit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Muzelinck
 • Bibliotheek en Stadsarchief
 • Theater De Lievekamp
 • Museum Jan Cunen
 • Groene Engel

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een aanvraag indienen als:

 • culturele of educatieve organisatie (rechtspersonen zonder winstoogmerk (verenigingen/stichtingen) statutair of feitelijk gevestigd binnen de gemeente Oss
 • of als natuurlijk persoon als u woont in de gemeente Oss met een plan dat aansluit op de doelstelling van de subsidie

Denk aan de volgende zaken als u subsidie wilt aanvragen uit het Cultuurfonds Amateurkunst:

 • het moet gaan over amateurkunst in de gemeente Oss
 • het vindt plaats in de vrije tijd
 • het is voor veel mensen toegankelijk of voor een beperkte groep. Motiveer dit
 • het project duurt niet langer dan twaalf maanden
 • het sluit aan bij het subsidiedoel en is vernieuwend of maakt het sterker
 • er is een samenwerking met een culturele organisatie uit Oss waarbij er kennis uit gewisseld wordt op het gebied van marketing, financiën en bestuur. Geef aan in uw plan met wie u samenwerkt en hoe
 • het publiek neemt actief deel aan kunst en cultuur
 • u heeft een projectplan ingeleverd met een begroting. Zorg ervoor dat er ook andere financieringsbronnen zijn voor het project zoals entreegelden, sponsoring enz.
 • communiceer over de activiteit en beschrijf hoe u dat doet, wanneer en in welke media. Maak een zogenaamde korte communicatieopzet

We subsidiëren geen:

 • projecten en activiteiten met het karakter van een receptie, feest of jubileum
 • projecten en activiteiten uitgevoerd door studenten voor hun studie
 • uitgaven voor consumpties, reis- en verblijfskosten, prijzen en prijsuitreikingen
 • normale lessen of activiteiten van de aanvrager
 • projecten waar al subsidie aan is of wordt gegeven door de gemeente Oss
 • kosten van overhead
 • activiteiten en projecten met een winstoogmerk
 • projecten en activiteiten die alleen de aangevraagde subsidie bij de gemeente als inkomsten hebben
 • afwijzingsgronden uit de algemene subsidieverordening 2018 Oss zijn ook geldig

 Wilt u een gesprek over uw plan? Stuur een e-mail naar cultuurfonds@oss.nl.

Wat moet u doen?

Stuur niet meteen een idee in, maar zet de volgende 3 stappen om tot een projectplan en aanvraag te komen.

 • Neem contact op met één van de culturele organisaties waar u mee wilt samenwerken om uw idee te bespreken. Zij geven tips over hoe een aanvraag eruit moet zien en welke vragen u moet beantwoorden
 • Stel samen met de professionele culturele organisatie een 'concept projectplan' op en stuur dit naar cultuurfonds@oss.nl voor feedback
 • na een adviesgesprek verwerkt u de feedback in het plan en dient u het definitieve projectplan in met het aanvraagformulier

Tip: Zorg dat u ruim van tevoren met uw idee komt, we denken graag mee om uw project te realiseren. De deadlines voor het indienen van de plannen is ongeveer 2 weken voor de beoordelingsdata.

Voor een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • een projectplan inclusief communicatieopzet
 • een begroting met daarin duidelijk zichtbaar andere geldstromen dan de subsidie van de gemeente

Bij 'Meer Informatie' staan tips en aanwijzingen om een compleet projectplan te schrijven.

Indienen doet u via:

Hoe lang duurt het?

De data voor het overleg waarin de commissie aanvragen beoordeelt, zijn:

 • 25 januari 2022
 • 26 april 2022
 • 5 juli 2022
 • 18 oktober 2022

Zorg dat jouw plan 2 weken voor het overleg bij ons binnen is. De commissie heeft dan de tijd om zich erin te verdiepen en is er ook nog genoeg tijd om eventueel iets aan te vullen als dat nodig is. 

Meer informatie