Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Achternaam voor uw kind kiezen

Omschrijving

Krijgt u een kind? Dan kunt u de achternaam van uw kind kiezen. U kunt kiezen voor uw achternaam of voor de achternaam van uw partner. Alle volgende kinderen die met dezelfde partner krijgt, krijgen dezelfde achternaam.

veranderen naam  , toestemming voor het wijzigen achternaam van uw kinderen , achternaamwijziging , veranderen naam

Wat zijn de voorwaarden?

  • Kunt u de naam van uw kind door omstandigheden niet kiezen? Bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland is geboren en u daar geen achternaam mocht kiezen? Dan kunt u dit in Nederland binnen twee jaar toch nog doen.
  • Eén van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind zelf ook verklaren welke naam het krijgt.

Wat moet u doen?

Krijgt u een kind en kunt u een achternaam kiezen voor uw kind? Hier leggen we de mogelijkheden uit:

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap

  • U moet uw kind erkennen om de achternaam van uw kind te kunnen kiezen. Tijdens de erkenning kunt u een achternaam kiezen. Kiest u bij de erkenning geen achternaam, of erkent u uw kind niet? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de biologische moeder. Kijk hier voor meer informatie over het erkennen van een kind.

Achternaam van uw kind veranderen omdat u gaat trouwen

  • Heeft u een achternaam voor uw kind gekozen tijdens de erkenning en gaat u op een later moment toch trouwen? Dan kunt u de achternaam van uw kind nog één keer veranderen naar de achternaam van de andere ouder.
    Tijdens uw trouwdag ondertekent u een akte van naamskeuze.

De achternaam van uw stief- of pleegkind veranderen in uw achternaam

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.