Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Kopie van de aanslag gemeentebelastingen

Omschrijving

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Oss. Hebt u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke- of waterschapsbelastingen? Neem dan contact op met BSOB of bel naar: 088-5510000.

verstrekking , afgifte duplicaataanslag 'gemeentebelastingen' , formeel kopie van de aanslag van gemeentelijke belastingen , duplicaat aanslagbiljet , aanslag , GEMEENTEBELASTINGEN , kopie aanslag , dublicaat , duplikaat

Meer informatie

Wetten en regels