Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstand verlagen door gemeente

Omschrijving

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u zich aan een aantal verplichtingen houden. Uw consulent geeft daar graag informatie over. Twijfelt u over een verplichting in uw situatie, neem dan altijd contact op met uw consulent.

De gemeente mag van de wet uw uitkering tijdelijk verlagen of tijdelijk niet betalen. En zelfs helemaal stoppen wanneer u niet op een afspraak komt, of informatie niet geeft waarom uw consulent vraagt. 

korting op bijstand , boete bij bijstandsuitkering , maatregelen bijstand , verlaging bijstand , stopzetten uitkering , stoppen bijstandsuitkering

Wat moet u doen?

Krijgt u een bijstandsuitkering, dan sturen wij u een brief. Deze brief noemen wij een beschikking. In de beschikking staat welke verplichtingen u hebt. Dit zijn de belangrijkste:

  • Verandert er iets in uw situatie, waardoor uw recht op de uitkering verandert? Of de hoogte van uw uitkering? Dan moet u dat doorgeven. Lees welke veranderingen u moet doorgeven.
  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld over solliciteren en bijscholing. U werkt mee aan alle verplichtingen om uw kans op werk te verbeteren.
  • U laat zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
  • U neemt altijd contact op met uw consulent als u over de verplichtingen twijfelt. Of als u niet begrijpt wat wij van u vragen. Dat voorkomt dat uw consulent niet weet wat er aan de hand is. U hebt de uitkering nodig en uw consulent wil liever niet dat u tijdelijk of helemaal geen uitkering krijgt.

 Verlagen wij uw uitkering? Dan houden wij wel rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.