Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand, verlaging door gemeente

Omschrijving

Als u een bijstandsuitkering krijgt moet u zich aan een aantal verplichtingen houden. De gemeente kan uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u dat niet doet.

korting op bijstand , boete bij bijstandsuitkering , maatregelen bijstand , verlaging bijstand , stopzetten uitkering , stoppen bijstandsuitkering

Wat moet u doen?

Krijgt u een bijstandsuitkering, dan stuurt de gemeente u een brief. Deze brief noemen wij een beschikking. In de beschikking staat welke verplichtingen u hebt. Dit zijn de belangrijkste:

  • Verandert er iets in uw situatie, waardoor uw recht op de uitkering verandert? Of de hoogte van uw uitkering? Dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Kijk voor meer informatie op Bijstand, geef verandering in uw (persoonlijke) situatiewijziging door.
  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld over het zoeken naar werk of bijscholing.
  • U werkt mee aan de verplichtingen om uw kans op werk te verbeteren.
  • U heeft laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

 De gemeente houdt bij een verlaging van uw uitkering wel rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.