Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand, verlaging door gemeente

Omschrijving

Als u een bijstandsuitkering krijgt moet u zich aan een aantal verplichtingen houden. De gemeente kan uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u dat niet doet. Een verlaging van uw bijstandsuitkering noemen wij ‘een maatregel’.

boete bij bijstandsuitkering , korting op bijstand , maatregelen bijstand , stoppen bijstandsuitkering , stopzetten uitkering , verlaging bijstand

Wat moet u doen?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u zich aan de arbeids- en re-integratieverplichtingen houden. Dit zijn de belangrijkste:

  • u houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing.
  • u geeft alle wijzigingen in uw situatie, die van invloed zijn op uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering, door aan de gemeente. Zie: Bijstand, geef verandering in uw (persoonlijke) situatiewijziging door.
  • u bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.
  • u gedraagt zich netjes tegenover gemeenteambtenaren.
  • u kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt de taaleis vanaf 1 juli 2016 voor u en ontving u hierover bericht van de gemeente.

 De gemeente houdt bij een verlaging van uw uitkering wel rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.