Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Meedoen is belangrijk

Omschrijving

‘Meedoen is belangrijk’ is een tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Met deze regeling kunnen u en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn.

‘Meedoen is belangrijk’

De regeling ‘Meedoen is belangrijk’ bestaat uit deze tegemoetkomingen:

  • € 150 per gezinslid per jaar voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Zoals: lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar het theater, concert of een museum gaan, een abonnement bij de bibliotheek en uitstapjes naar een pretpark
  • € 50 per kind per jaar voor schoolkosten voor kinderen in het basisonderwijs (vanaf 4 jaar)
  • € 300 per kind per jaar voor schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar)
  • € 400 per kind voor het overgangsjaar van basisschool naar middelbare school
  • gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen van 5 tot 12 jaar
reizen , minima , taxi , mib , minimapasje , zwemmen , voucher , zwemvoucher

Wat zijn de voorwaarden?

  • u hebt een laag inkomen
  • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld spaargeld of auto) met een waarde van meer dan € 7.605,00 (alleenstaanden) of € 15.210,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)
  • u kunt laten zien waaraan u het geld hebt besteed

Ben je student?

Dan kun je deze tegemoetkomingen niet aanvragen. Studenten hebben voldoende mogelijkheden om mee te doen met activiteiten. Je bent student als je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming in onderwijs- en studiekosten (WTOS).

Wat moet u doen?

Hebt u al een vast contactpersoon bij team Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412.

Hebt u nog geen contactpersoon? Ga dan naar het spreekuur bij u in de buurt.  Een afspraak is niet nodig.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

 

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.