Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Meedoen is belangrijk

Omschrijving

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Ook als u een laag inkomen hebt. Gemeente Oss heeft hiervoor verschillende tegemoetkomingen. Hiermee kunnen u en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn. Deze tegemoetkomingen vallen onder de gemeentelijke regeling ‘Meedoen is belangrijk’.

‘Meedoen is belangrijk’ bestaat uit deze tegemoetkomingen:

Sociale, culturele en sportieve activiteiten

Zoals lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar het theater gaan, peuterzwemmen, naar een concert of museum gaan, een abonnement bij de bibliotheek en uitstapjes naar een pretpark.

 • € 175 per kind per jaar vanaf de geboorte tot en met het basisonderwijs
 • € 250 per kind per jaar vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar
 • € 175 per persoon per jaar vanaf 18 jaar

Schoolkosten

 • € 50 per kind per jaar voor het basisonderwijs
 • € 400 per kind per jaar voor het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar)
 • € 600 per kind voor het overgangsjaar van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Zwemlessen

 • gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen vanaf 5 jaar tot groep 7 van de basisschool
reizen , minima , taxi , mib , minimapasje , zwemmen , voucher , zwemvoucher

Wat zijn de voorwaarden?

 • u woont in Oss
 • u hebt een laag inkomen
 • u hebt geen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld spaargeld of auto) met een waarde van meer dan € 7.575,00 (alleenstaanden) of € 15.150,00 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)
 • u kunt laten zien waaraan u het geld hebt besteed

Ben je student?

Dan kun je deze tegemoetkomingen niet aanvragen. Studenten hebben voldoende mogelijkheden om mee te doen met activiteiten. Je bent student als je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming in onderwijs- en studiekosten (WTOS).

Wat moet u doen?

Hebt u al een vast contactpersoon bij team Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412.

Hebt u nog geen contactpersoon? Ga dan naar het spreekuur bij u in de buurt.  Een afspraak is niet nodig.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer verlengen.

 

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.