Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Meedoen is belangrijk

Omschrijving

‘Meedoen is belangrijk’ is een tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Met deze regeling kunt u en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn.

‘Meedoen is belangrijk’

De regeling ‘Meedoen is belangrijk’ bestaat uit:

  • € 150 per gezinslid per jaar voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten, zoals lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar de schouwburg en concerten gaan, bezoek aan een museum, een abonnement bij de bibliotheek en uitstapjes naar een pretpark, en/of
  • € 50 per kind per jaar voor schoolkosten voor kinderen in het basisonderwijs (vanaf 4 jaar), en/of
  • € 300 per kind per jaar voor schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar), of
  • € 400 per kind voor het overgangsjaar van basisschool naar middelbare school, en/of
  • gratis het eerste zwemdiploma voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
reizen , minima , taxi , mib , minimapasje

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende voorwaarden gelden voor 'Meedoen is belangrijk':

  • uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm
  • uw vermogen is lager dan € 6.505,00 als alleenstaande of € 13.010,00 als alleenstaande ouder of als gehuwden/samenwonenden
  • u laat op verzoek zien waaraan u het geld hebt besteed

Ben je student?

Dan kun je deze regeling niet gebruiken. Want studenten hebben in hun studeeromgeving voldoende mogelijkheden om mee te doen met activiteiten. Je bent student als je recht hebt op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming in onderwijs- en studiekosten (WTOS).

Wat moet u doen?

Maak een afspraak bij de gemeente via telefoonnummer 14 0412. Breng naar het gesprek een geldig legitimatiebewijs mee. Dat is een identiteitskaart, paspoort of document met uw geldige verblijfstatus. Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft, gaat het gesprek niet door.

Gehuwd of samenwonend?

Dan dient u allebei een aanvraag in en komt ook samen op gesprek. Lukt het niet om een aanvraag samen te doen en/of samen op gesprek te komen? Dan kan uw partner u schriftelijk machtigen om de aanvraag namens u beiden te doen. Heeft u deze machtiging niet bij u tijdens het gesprek? Dan gaat het gesprek niet door.

Begeleiding tijdens het gesprek

U kunt zich door iemand anders laten begeleiden tijdens het gesprek. Laat deze persoon ook een geldig legitimatiebewijs meebrengen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. De gemeente wil u niet zo lang laten wachten. Aan het eind van het aanvraaggesprek vertelt de medewerker of u recht hebt op de regeling of niet.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.