Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Vaartuig afmeren

Omschrijving

U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. 

toestemming of vergunning voor het aanleggen van schip , ligplaats , woonschip , woonboot , afmeren boot , aanlegvergunning , boot , afmeren , afmeervergunning , zeilboot

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Er is geen overlast voor omwonenden.
  • Er is geen gevaar voor het milieu.
  • De plek is geschikt om uw boot aan te leggen.

Wat moet u doen?

In uw aanvraag is het volgende beschreven:

  • de reden;
  • het soort schip en de grootte;
  • de plaats;
  • de datum; en 
  • het tijdstip.

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van een ontheffing kunt u contact opnemen met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag wanneer deze betrekking heeft op ligplaatsen die de gemeente Oss zelf beheert.

De aanvragen die betrekking hebben op de Maas, worden door Rijkswaterstaat beoordeeld. De gemeente Oss heeft hierover geen zeggenschap.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.