Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Demonstratie/Betoging

Omschrijving

In Nederland mag iedereen een demonstratie of betoging organiseren. Dat is een grondrecht. Wel mag de gemeente spelregels stellen. Dit betekent dat u in Oss verplicht bent om een demonstratie minimaal 48 uur voor aanvang moet melden bij de gemeente.

U kunt de melding sturen aan baliebml@oss.nl . De burgemeester heeft dan nog tijd om eventuele maatregelen te nemen. Ook mag de burgemeester voorschriften stellen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Vermeld in uw melding het volgende:

 • naam en adres van degene die de betoging organiseert
 • het doel van de betoging
 • de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging
 • de plaats van aanvang, deroute en de plaats van beëindiging
 • de wijze van samenstelling en het aantal deelnemers; rijden er voertuigen mee? Wordt er gebruik gemaakt van geluidsversterkende apparatuur? Worden er spandoeken meegevoerd?
 • maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen
 • inzet beroepsverkeersregelaars ja/nee, andere verkeer regelende maatregelen
protest , actie voeren , betoogsvergunning , demostratie , protestmars

Wat zijn de voorwaarden?

Om ervoor te zorgen dat de demonstratie of betoging goed en veilig verloopt, gelden de volgende regels tijdens een demonstratie of betoging:

 • u mag geen wegen en kruispunten blokkeren.
 • u moet de plek waar u de demonstratie of betoging houdt schoon achterlaten.
 • bevelen van de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moet u opvolgen.
 • de in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • als u flyers uitdeelt en mensen gooien ze op de grond, moet u ze zelf opruimen.
 • u moet zorgen voor zogenaamde “ordehandhavers” (mensen die de demonstratie of betoging ordelijk laten verlopen).
 • u mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie of betoging.
 • deelnemers aan de demonstratie mogen geen wapens bij zich hebben of dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Ook niet als onderdeel van spandoeken.
 • u mag met de demonstratie of betoging niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • de demonstratie of betoging mag geen schade toebrengen aan derden.

Wat kost het?

Aan deze melding zijn geen kosten verbonden

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.