Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bedrijfsafval inzameling

Omschrijving

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst, de afdeling Bedrijfsafval Oss.

Wij helpen u graag om zo goed mogelijk met uw afvalstromen om te gaan. Zo wordt afvalinzameling en -verwerking duurzamer en goedkoper. Veel afval bevat namelijk waardevolle materialen. Door afval gescheiden in te zamelen kunnen materialen hergebruikt of gerecycled worden, bijvoorbeeld tot grondstof of energie. 

afval van ondernemingen , afvalpas , afvalpasje , bedrijfsvuil , contract met inzamelbedrijf , inzamelen van bedrijfsafval , Pasje ondergrondse

Wat moet u doen?

We willen zoveel mogelijk grondstoffen uit uw container halen. Hoe doen we dat? Eerst bekijken we uw afvalstromen. Daarna maken we samen een plan van aanpak om afval te voorkomen, afvalstromen te scheiden en een duurzame oplossing voor uw restafval te bieden. Dit zorgt allemaal voor lagere kosten en een duurzame uitstraling van uw bedrijf.
Bedrijfsafval Oss biedt een goede service. Onze opgeleide en gemotiveerde medewerkers legen uw container(s) zorgvuldig met moderne inzamelvoertuigen. We garanderen u dat we uw afvalstromen met zorg en aandacht voor het milieu verwerken. Met Bedrijfsafval Oss kiest u voor een betrouwbare inzamelaar van afval. Elk bedrijf is anders. Daarom leveren we geen standaardoplossingen maar maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Wat kost het?

Tarieven bedrijfsafval 2019

Het rijk belast het het verbanden van afvalstoffen zwaarder dan voorheen. Lees hier meer daarover. De belasting op het verbranden van afval stijgt met €18,18 per ton. Deze kosten moeten afvalinzamelaars doorberekenen aan de klant. De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen zijn afhankelijk van het aantal en de inhoudsmaat van de container(s), de afvalsoort(en) en het aantal keer dat we de container(s) legen.

Ook de NEA index is bepalend voor kosten in onze branche. Hierin staan alle onderdelen die de prijs bepalen. Denk hierbij aan brandstofprijzen, CAO verhogingen, milieutoeslagen en de stijging van verzekeringspremies. Voor het jaar 2019 verwachten we dat de NEA index 5,2% bedraagt. Hier leest u meer over de NEA index. Wat dit voor u betekent ziet u op de factuur die u in februari 2019 ontvangt.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u een contract met de gemeente afsluit, valt dat niet onder de afvalbelasting. U kunt geen bezwaarschrift indienen.

Hebt u nog vragen?

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, sluit u een contract af met de gemeente.

We bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie. Bedrijfsafval Oss is op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar per e-mail.