Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bedrijfsafval inzameling

Omschrijving

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst.

Wij helpen u graag om zo goed mogelijk met uw afvalstromen om te gaan. Zo wordt afvalinzameling en -verwerking duurzamer en goedkoper. Veel afval bevat namelijk waardevolle materialen. Door afval gescheiden in te zamelen kunnen materialen hergebruikt of gerecycled worden, bijvoorbeeld tot grondstof of energie. 

We werken voor Bedrijfsafval samen met de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch

Voor sommige vragen over bedrijfsafval moet u contact opnemen met gemeente 's-Hertogenbosch. Andere vragen kunt u stellen aan gemeente Oss. Hoe werkt het?

 • Neem contact op met de afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch voor vragen over rolcontainers en minicontainers voor restafval en papier die gaan over:
  • contracten
  • facturatie
  • gevaarlijk afval van bedrijven
  • niet geleegde containers en het leveren/vervangen van containers
  • extra ledigingen van containers
  • klachten

De Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch is bereikbaar via telefoon: 073-6156576 of stuur een e-mail.

 • Neem contact op met met de afdeling bedrijfsafval Oss voor vragen over ondergrondse containers die gaan over:
  • contracten
  • facturatie
  • aanvragen of vervangen containerpasjes.

De afdeling bedrijfsafval van gemeente Oss is bereikbaar via e-mail.

afval van ondernemingen , afvalpas , afvalpasje , bedrijfsvuil , contract met inzamelbedrijf , inzamelen van bedrijfsafval , Pasje ondergrondse

Wat moet u doen?

We willen zoveel mogelijk grondstoffen uit uw container halen. Hoe doen we dat? Eerst bekijken we uw afvalstromen. Daarna maken we samen een plan van aanpak om afval te voorkomen, afvalstromen te scheiden en een duurzame oplossing voor uw restafval te bieden. Dit zorgt allemaal voor lagere kosten en een duurzame uitstraling van uw bedrijf.
Bedrijfsafval Oss biedt een goede service. Onze opgeleide en gemotiveerde medewerkers legen uw container(s) zorgvuldig met moderne inzamelvoertuigen. We garanderen u dat we uw afvalstromen met zorg en aandacht voor het milieu verwerken. Met Bedrijfsafval Oss kiest u voor een betrouwbare inzamelaar van afval. Elk bedrijf is anders. Daarom leveren we geen standaardoplossingen maar maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Wat kost het?

Tarieven bedrijfsafval 2021

Het rijk belast hetverbranden van afvalstoffen zwaarder dan voorheen. Lees hier meer daarover. De belasting op het verbranden van afval stijgt minimaal. Deze kosten moeten afvalinzamelaars doorberekenen aan de klant. De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen zijn afhankelijk van het aantal en de inhoudsmaat van de container(s), de afvalsoort(en) en het aantal keer dat we de container(s) legen.

Ook de NEA index is bepalend voor kosten in onze branche. Hierin staan alle onderdelen die de prijs bepalen. Denk hierbij aan brandstofprijzen, CAO verhogingen, milieutoeslagen en de stijging van verzekeringspremies. Voor het jaar 2020 verwachten we dat de NEA index 1,1% bedraagt. Hier leest u meer over de NEA index. Wat dit voor u betekent ziet u op de factuur die u in februari 2020 ontvangt.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u een contract met de gemeente afsluit, valt dat niet onder de afvalbelasting. U kunt geen bezwaarschrift indienen.

Hebt u nog vragen?

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, sluit u een contract af met de gemeente.

We bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie. Bedrijfsafval Oss is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 073-6156576 of stuur een e-mail.