Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bedrijfsafval inzameling

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst, de afdeling Bedrijfsafval Oss.

Wij helpen u graag om zo goed mogelijk met uw afvalstromen om te gaan. Zo wordt afvalinzameling en -verwerking duurzamer en goedkoper. Veel afval bevat namelijk waardevolle materialen. Door afval gescheiden in te zamelen kunnen materialen hergebruikt of gerecycled worden, bijvoorbeeld tot grondstof of energie.

Geen inzameling op Koningsdag
Omdat Koningsdag dit jaar op vrijdag valt komen we een dag eerder, op donderdag 26 april. Wij vragen u dus om uw restafval en/of papier op donderdag aan de straat te zetten.

 

Wat moet u doen?

We willen zoveel mogelijk grondstoffen uit uw container halen. Hoe doen we dat? Eerst bekijken we uw afvalstromen. Daarna maken we samen een plan van aanpak om afval te voorkomen, afvalstromen te scheiden en een duurzame oplossing voor uw restafval te bieden. Dit zorgt allemaal voor lagere kosten en een duurzame uitstraling van uw bedrijf.
Bedrijfsafval Oss biedt een goede service. Onze opgeleide en gemotiveerde medewerkers legen uw container(s) zorgvuldig met moderne inzamelvoertuigen. We garanderen u dat we uw afvalstromen met zorg en aandacht voor het milieu verwerken. Met Bedrijfsafval Oss kiest u voor een betrouwbare inzamelaar van afval. Elk bedrijf is anders. Daarom leveren we geen standaardoplossingen maar maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Contact

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, sluit u een contract af met de gemeente.
We bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie. Bedrijfsafval Oss is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur via telefoon [0412] 629 046. Of mail naar bedrijfsafval@oss.nl.

 

Kosten

De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen zijn afhankelijk van het aantal en de inhoudsmaat van de container(s), de afvalsoort(en) en het aantal keer dat we de container(s) legen.

 

Tarieven bedrijfsafval 2018

Voor de kosten in deze branche wordt de NEA index gebruikt. Hierin staan alle onderdelen die de prijs bepalen. Denk hierbij aan brandstofprijzen, CAO verhogingen, milieutoeslagen en de stijging van verzekeringspremies. Voor het jaar 2018 verwachten we dat de kosten met 4,2% stijgen. De verwerkingskosten zijn ook gestegen. Wat dit voor u betekent ziet u op de eerstvolgende factuur,

 

Bezwaar en beroep

Als u een contract met de gemeente afsluit, valt dat niet onder de afvalbelasting. U kunt geen bezwaarschrift indienen.