Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Monument, verbouwen of slopen

Omschrijving

Wilt u een beschermd monument dat u bezit verbouwen, herstellen of aanpassen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. 

Bij het indienen van de omgevingsvergunning voor een monument kan om de volgende informatie worden gevraagd:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • een bouwhistorisch onderzoek
  • Tekeningen waarop de bestaande en de nieuwe situatie zichtbaar is.

Voor normaal onderhoud heeft u geen vergunning nodig. Dat geldt alleen als het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert en er geen onderdelen worden vervangen. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • vervangen van kapotte ruiten
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Als u in het monument aanpassingen doet, kan dit soms vergunningvrij. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond.Heeft uw monument onderdelen die geen monumentele waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur of uitbouw ook dan zijn de bouwactiviteiten vaak vergunningvrij.

Subsidie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie kijk dan bij monument, subsidie aanvragen. Subsidie aanvragen kan alleen als u niet bent begonnen met bouw- of onderhoudswerkzaamheden.

 

onderhoud monument , verbouwen monument , monument schilderen , provinciale en gemeentelijke monumenten , panden , gebouwen , verwijderen asbest , sloopvergunning , toestemming tot het slopen van bouwwerk of woning , monumentenvergunning , vastgoed , beschermd stadsgezicht , beschermd dorpsgezicht , sloopomgevingsvergunning

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten kunt u de legesverordening bekijken.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente mag binnen 8 weken een besluit nemen maar kan indien nodig deze termijn met 6 weken verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.