Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Inrit, uitweg - vergunning

Omschrijving

Als u een uitweg (inrit)wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij het Omgevingsloket (OLO) kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen.
In het bestemmingsplan is vastgelegd of u een aanlegvergunning nodig heeft voor het realiseren van een uitweg. Om te weten of dit voor u ook geldt kunt u de bestemmingsplaninformatie digitaal opzoeken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
In bepaalde gebieden moet u naast een omgevingsvergunning ook een watervergunning hebben voor het veranderen of aanleggen van een uitweg. Bijvoorbeeld dicht bij de dijk of een sloot. Deze aanvraag kunt u gelijk met de aanvraag voor de uitweg doen op het omgevingsloket.
Het is niet toegestaan om zonder omgevingsvergunning:

  • een uitweg te maken naar de weg
  • gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir
  • een bestaande uitweg te veranderen.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de:

  • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
  • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
  • bescherming van de natuur
inrit , oprit , toestemming tot het maken van een inrit of uitweg , tweede inrit , uitweg bij industrieterrein , uitrit , uitweg , inritvergunning , inrit over watergang , watergang , inrit over sloot , inrit veranderen

Wat moet u doen?

Op het omgevingsloket kunt u de aanvraag indienen. Naast het aanvraagformulier ontvangen wij graag een duidelijke situatietekening waarop staat aangegeven waar u de uitweg/inrit wilt aanleggen

Wat kost het?

Heeft u vragen over de kosten van de omgevingsvergunning neem dan contact op met Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.