Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Begrafenis of crematie uitstellen

Omschrijving

U moet een overledene uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel van de begrafenis of crematie. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn.

begravenis , uitvaart , krematie , later begraven , uitstellen , uitstelling , uitstelvergunning , uitstelontheffing

Wat zijn de voorwaarden?

De redenen voor uitstel krijgen van de begrafenis of crematie zijn bijvoorbeeld:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • onderzoek op het lichaam vanwege een misdrijf
  • de slechte lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte gestorven) kind

Wat moet u doen?

De burgemeester wil eerst het verhaal van een dokter horen voor u toestemming krijgt. De dokter geeft een verklaring van geen bezwaar.

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.