Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Marktstandplaats aanvragen

Omschrijving

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren.

vergunning voor standplaatsen (markt) , weekmarkt , marktstandplaats , markt , ambulante handel , marktkraam , marktkramen , braderiekramen

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een standplaats op een van de weekmarkten heeft u altijd een marktvergunning van de gemeente nodig.

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen [meelopersplaatsen] per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort.

Wat moet u doen?

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op een van de markten binnen de gemeente Oss hebben wij de volgende informatie van u nodig:
  • geldig uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
  • geldig legitimatiebewijs
  • aard van de handel
  • welke markt
  • verkoopinrichting
  • benodigde grootte standplaats

Wat kost het?

Dinsdagmarkt abonnementstarief op jaarbasis:

voor iedere meter lengte € 101,40

dus per kraam van 4 meter een bedrag van € 405,60

Zaterdagmarkt abonnementstarief op jaarbasis:

voor iedere meter lente € 121,68

dus per kraam van 4 meter een bedrag van € 486,72

Dinsdag- of zaterdagmarkt stroomtarief op jaarbasis [excl. BTW] € 187,20

Kernen abonnementstarief op jaarbasis is:

voor iedere meter lengte € 40,04

dus per kraam van 4 meter een bedrag van € 160,16

Kernen stroomtarief op jaarbasis [excl. BTW] € 67,08

Dagplaats voor dinsdag- en zaterdagmarkt:

voor iedere meter lengte € 2,60

dus per kraam van 4 meter een bedrag van € 10,40

Standwerkersplaats dinsdagmarkt:

maximale standaard maat van 3 meter frontbreedte en een diepte van 2,50 meter een vast bedrag van € 13,00

Standwerkersplaats zaterdagmarkt:

maximale standaard maat van 3 meter frontbreedte en een diepte van 2,50 meter een vast bedrag van € 15,60

Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de marktmeester.

 

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.