Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Verkoop (snipper)groen

Omschrijving

Wat is snippergroen?

De gemeente Oss verkoopt kleine stukjes openbaar groen. Dat noemen we snippergroen. Het gaat om openbaar groen voor, naast of achter een woning of bedrijf. Eigenaren kunnen een aanvraag voor koop indienen als het snippergroen aansluit op hun woning of tuin.

Het gaat om veel kleine strookjes grond die eigendom zijn van de gemeente. Ze liggen in de hele gemeente Oss. Daar is geen overzicht van. Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie en/of is lastig door de gemeente te onderhouden. Snippergroen maakt geen deel uit van belangrijke parken of grote groenstroken.

Kan ik snippergroen kopen?

Wilt u weten of u het stukje grond naast uw woning kunt kopen? Doe dan hier een digitale aanvraag. We hebben dan alle informatie die we nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Later kunt u dan nog beslissen of u de grond wilt kopen of toch niet.

Ik huur/gebruik de grond al

Ook voor stukjes openbaar groen die u al gebruikt of huurt kunt u een aanvraag doen om te kopen.

aankoop restgrond , groen bij eigen terrein huren , groenstrook , groenstrook bij eigen terrein kopen , grond aangrenzend aan huis huren , grond bij huis kopen , grond van de gemeente huren , illegaal landjepik , landjepik , overhoek , reststroken , reststrook , snippergroen , strook bij eigen huis gebruiken , terrein van de gemeente kopen , verkoop , verkopen

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste regels voor verkoop zijn:

 • u bent eigenaar van het perceel dat direct aansluit op het snippergroen
 • huurders kunnen niet kopen (eventueel via woningbouwvereniging)
 • er liggen geen kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen in de grond
 • de gemeente heeft geen plannen met de strook grond en de strook hoort niet bij een belangrijk park of grote   groenstrook
 • er staan geen bomen die voorkomen op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen
 • ander openbaar groen blijft bereikbaar
 • verkeersveiligheid en sociale veiligheid mogen niet verminderen door nieuwe erfafscheidingen

Wie beoordeelt de aanvragen?

De gemeente beoordeelt elke aanvraag apart. Een stukje snippergroen moet aan dertien regels voldoen voor verkoop aan de eigenaar van het perceel er naast. Dient u een aanvraag in dan moet u er rekening mee houden dat het enige tijd duurt voordat u bericht krijgt over uw aanvraag.

Wat moet u doen?

U dient de aanvraag in met het aanvraagformulier voor het kopen van snippergroen. Het is belangrijk om het snippergroen dat u wilt kopen goed te beschrijven en een aantal foto’s mee te sturen. Dat maakt beoordeling van uw aanvraag makkelijker.

Wilt u weten òf u het stukje groen bij uw woning kunt kopen. Of heeft u andere vragen over het kopen van een stukje groen bij uw woning. Dien dan geheel vrijblijvend een aanvraag in. Verdere vragen stelt u dan via het aanvraagformulier. Op deze manier krijgt u de juiste en volledige informatie.

Wat kost het?

Voor de verkoop van snippergroen zijn verschillende tarieven. De hoogte van de tarieven hangt af van de ‘bruikbaarheid’ van het snippergroen na aankoop door een inwoner of ondernemer. De tarieven zijn als volgt:

 1. Woonlocatie - € 50/m2, voor de voorgevel/rooilijn - € 75/m2 zij- en achtertuin
 2. Landbouwgrond - € 3/ m2 grond zonder bebouwingsmogelijkheid
 3. Industrie - tarief na taxatie van de locatie
 4. Bijzondere locaties - tarief na taxatie van de locatie.

De kosten voor notaris en kadaster zijn voor de koper.

Meer informatie