Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Verkoop (snipper)groen

Omschrijving

De gemeente Oss verkoopt kleine stukjes openbaar groen. Dat noemen we snippergroen. Het gaat om openbaar groen voor, naast of achter een woning of bedrijf. Eigenaren kunnen een aanvraag voor koop indienen als het snippergroen aansluit op het eigen perceel. Snippergroen ligt in de hele gemeente Oss. Het gaat om vele kleine strookjes grond. Daar is geen overzicht van. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld of verkoop mogelijk is.

Wat is snippergroen en waarom wordt het verkocht?

Snippergroen zijn kleine stukjes grond in eigendom van de gemeente. Snippergroen maakt geen deel uit van belangrijke parken of grote groenstroken. Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie dat direct grenst aan een woning of tuin. Stukjes openbaar groen welke met of zonder huurovereenkomst al door bewoners in gebruik genomen zijn, komen ook voor verkoop in aanmerking.

aankoop restgrond , groen bij eigen terrein huren , groenstrook , groenstrook bij eigen terrein kopen , grond aangrenzend aan huis huren , grond bij huis kopen , grond van de gemeente huren , illegaal landjepik , landjepik , overhoek , reststroken , reststrook , snippergroen , strook bij eigen huis gebruiken , terrein van de gemeente kopen , verkoop , verkopen

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste regels voor verkoop zijn:

 • u bent eigenaar van het perceel dat direct aansluit op het snippergroen
 • huurders kunnen niet kopen (eventueel via woningbouwvereniging)
 • er liggen geen kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen in de grond
 • de gemeente heeft geen plannen met de strook grond en de strook hoort niet bij een belangrijk park of grote   groenstrook
 • er staan geen bomen die voorkomen op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen
 • ander openbaar groen blijft bereikbaar
 • verkeersveiligheid en sociale veiligheid mogen niet verminderen door nieuwe erfafscheidingen

Wie beoordeelt de aanvragen?

De gemeente beoordeelt elke aanvraag apart. Een stukje snippergroen moet aan dertien regels voldoen voor verkoop aan de eigenaar van het perceel er naast. Dient u een aanvraag in dan moet u er rekening mee houden dat het enige tijd duurt voordat u bericht krijgt over uw aanvraag.

Wat moet u doen?

Op deze webpagina staat het aanvraagformulier voor het kopen van snippergroen. Het is belangrijk om het snippergroen dat u wilt kopen goed te beschrijven en enkele foto’s mee te sturen. Dat maakt beoordeling van uw aanvraag makkelijker.

Wat kost het?

Voor de verkoop van snippergroen zijn verschillende tarieven. De hoogte van de tarieven hangt af van de ‘bruikbaarheid’ van het snippergroen na aankoop door een inwoner of ondernemer. De tarieven zijn als volgt:

 1. Woonlocatie - € 50/m2, voor de voorgevel/rooilijn - € 75/m2 zij- en achtertuin
 2. Landbouwgrond - € 3/ m2 grond zonder bebouwingsmogelijkheid
 3. Industrie - tarief na taxatie van de locatie
 4. Bijzondere locaties - tarief na taxatie van de locatie.

De kosten voor notaris en kadaster zijn voor de koper.

Meer informatie