Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand en inkomsten (vrijlating)

Omschrijving

De belangrijkste regel bij het krijgen van een bijstandsuitkering is dat al uw inkomsten daarvan worden afgetrokken. Voor sommige inkomsten uit parttime, betaald werk geldt deze regel niet. Deze inkomsten laten we, zoals we dat noemen, vrij. De regels voor inkomsten gelden ook als u een IOAW of IOAZ uitkering krijgt.

Welke soorten vrijlatingen zijn er?

Er zijn drie soorten inkomstenvrijlatingen:

  1. Reguliere inkomstenvrijlating: u mag 6 maanden 25% van uw inkomsten tot maximaal € 246,00 per maand houden naast uw uitkering.
  2. Aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: na de 6 maanden reguliere vrijlating mag u nog 30 maanden 12,5% van uw inkomsten tot maximaal € 153,38 per maand houden naast uw uitkering.
  3. Inkomstenvrijlating bij een medische urenbeperking: als u door medische redenen niet fulltime kunt werken mag u, na de reguliere inkomensvrijlating van zes maanden, 15% van de inkomsten uit werk tot maximaal € 155,56 per maand houden naast uw uitkering. Het UWV onderzoekt of u bij deze groep hoort. De vrijlating geldt zolang de medische beperking aanwezig is.

Hebt u een bijstandsuitkering en doet u vrijwilligerswerk waarvoor u een vergoeding krijgt? Kijk dan op ‘Bijstand en vrijwilligerswerk’ voor meer informatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de reguliere- en aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders (1 en 2) geldt ook:

  • u vindt werk vanuit een uitkeringssituatie
  • u bent 27 jaar of ouder
  • de vrijlating is éénmalig voor de gehele uitkeringsperiode

Wat moet u doen?

U geeft uw inkomsten maandelijks door via het wijzigingsformulier of uitkeringsadministratie@oss.nl Wij beoordelen dan of gedeeltelijke vrijlating (nog) mogelijk is. Op uw uitkeringsspecificatie ziet u dat terug.

Neem bij vragen of twijfel altijd contact met uw consulent op. Dat voorkomt misverstanden en problemen achteraf.

Let op: door de vrijlating kunnen uw toeslagen lager worden

Door de inkomstenvrijlating krijgt u een hoger inkomen. Dit kan invloed hebben op uw recht op toeslagen. Geef de verandering in uw inkomen daarom altijd door aan de Belastingdienst. Dit voorkomt dat u achteraf toeslagen moet terugbetalen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.