Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstand en inkomsten (vrijlating)

Omschrijving

Ontvangt u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ en gaat u parttime werken? Dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen. Er zijn vier soorten.

1. De algemene inkomstenvrijlating

25% van de inkomsten die u zelf verdient mag u houden. Die trekken wij niet af van de uitkering. De vrijlating is 25% per maand en is maximaal € 264,00. U krijgt deze vrijlating maximaal 6 maanden.

2. De inkomstenvrijlating omdat u minder kunt werken door medische urenbeperking

Deze vrijlating is 15% van uw inkomsten en is maximaal € 167,07 per maand. Deze vrijstelling krijgt u alleen als wij hebben vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn:

  • u hebt een document van het UWV waarin staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking hebt
  • de algemene inkomstenvrijlating (onder 1) is niet meer op u van toepassing

3. Tijdelijke inkomsten voor werken met loonkostensubsidie

Werkt u of gaat u werken met een loonkostensubsidie? En is de algemene inkomstenvrijlating (onder 1) niet meer op u van toepassing? Dan komt u in aanmerking voor deze vrijlating. Deze vrijlating is 15% van uw inkomsten en is maximaal € 167,07 per maand. De duur is maximaal 12 maanden.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan is de algemene vrijlating van 25% niet op u van toepassing en komt u direct in aanmerking voor deze vrijlating van 15%. U krijgt deze vrijlating 12 maanden.

4. Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders met kinderen onder 12 jaar

Deze vrijlating is 12,5% van uw inkomsten en is maximaal € 164,73 per maand. U krijgt deze vrijlating maximaal 30 aaneengesloten maanden.

De voorwaarden voor deze vrijlating zijn:

  • u bent een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 12 jaar
  • u bent 27 jaar of ouder
  • Let op! U hebt de algemene inkomstenvrijlating (onder 1) al gehad

 

Wat zijn de voorwaarden?

  • u vindt werk vanuit een uitkeringssituatie
  • voor de algemene vrijlating en de vrijlating als alleenstaande ouder geldt: u bent ouder dan 27 jaar
  • Voor de vrijlating voor werken met loonkostensubsidie geldt: u bent 18 jaar of ouder

Wat moet u doen?

U geeft uw inkomsten maandelijks door via het wijzigingsformulier of uitkeringsadministratie@oss.nl Wij beoordelen dan of gedeeltelijke vrijlating (nog) mogelijk is. Op uw uitkeringsspecificatie ziet u dat terug.

Neem bij vragen of twijfel altijd contact met uw consulent op. Dat voorkomt misverstanden en problemen achteraf.

Let op: door de vrijlating kunnen uw toeslagen lager worden

Door de inkomstenvrijlating krijgt u een hoger inkomen. Dit kan invloed hebben op uw recht op toeslagen. Geef de verandering in uw inkomen daarom altijd door aan de Belastingdienst. Dit voorkomt dat u achteraf toeslagen moet terugbetalen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.