Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Omschrijving

U kunt een omgevingsvergunning voor bouwen en handelen in strijd met ruimtelijke regels, aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De splitsing moet dan volgens de kadastrale gegevens verwerkt worden. U kunt deze vergunning alleen aanvragen als u eigenaar bent van het betreffende pand.  Omdat bij de behandeling van de aanvraag meerdere afdelingen en wetten betrokken zijn is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Mantelzorg , bouwvergunning , splitsingsvergunning , bouwbesluit , woning splitsen , splitsing , flat , vastgoed , omgevingsvergunning , Omgevingsloket , flatgebouw , splitsvergunning , pand splitsen , apartement , appartementen splitsen , splitsen van een woning in meerdere aparte woonruimten , woonruimtes

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u een woningsplitsingsvergunning en denkt u geen omgevingsvergunning nodig te hebben? Dan moet u kunnen aantonen dat de gesplitste woondelen overeenstemmen met de eisen in het Bouwbesluit.

Wat moet u doen?

Om de omgevingsvergunning aan te vragen heeft u nodig:

  • Naam en adresgegevens;
  • specificatie van de werkzaamheden;
  • gegevens van de locatie;

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van een omgevingsvergunning kijkt u in de verordening leges 2019.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Kijk voor meer informatie bij 'bezwaarschrift indienen'.

Hebt u nog vragen?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).