Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Erkennen van een kind

Omschrijving

Let op

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente.

Krijgt u een kind en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft het kind wettelijk gezien één ouder: de biologische moeder.
Wilt u zelf ook de wettelijk ouder worden? Dan kunt u het kind erkennen. Daarvoor maakt u een afspraak. U kunt een kind erkennen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

Ieder kind moet apart erkend worden, dat gaat niet automatisch. De biologische moeder moet altijd toestemming geven voor de erkenning van een kind tot 16 jaar. Moeder en erkenner moeten aanwezig zijn bij de afspraak.
Tijdens de erkenning van het eerste kind legt u meteen vast welke achternaam uw kind krijgt. U kunt kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner of de moeder.

Belangrijk: als u het kind heeft erkend dan heeft u nog geen gezag over het kind. Zonder gezag mag u niets beslissen over uw kind. Heeft u het kind erkend? Dan kunt u daarna gezag aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of geregistreerd partner met de moeder van het kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U wordt automatisch de wettelijk ouder van het kind.

erkennen van kinderen , kind erkennen , erkenning kind , erkenning ongeboren vrucht , vaderschap , erkenning ongeboren kind , registratie vader , homoseksueel , wettelijke vader , vader erkent kind , meemoeder , duomoeder , lesbische moeder , moederschap , wettelijke moeder , moeder erkent kind , registratie moeder , lesbisch ouderschap , wettelijke ouder , registratie ouder , lesbienne

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een kind op verschillende momenten erkennen:

 1. vóór de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
 2. tegelijk met de geboorteaangifte. Dit doet u in de gemeente waar uw kind is geboren
 3. op een later moment na de geboorte van het kind

 

Belangrijke voorwaarden

 • de erkenner is 16 jaar of ouder
 • de erkenner is geen familie van de moeder
 • er zijn niet al 2 ouders
 • staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig

 

Erkenning en de Nederlandse nationaliteit

Is de biologische moeder geen Nederlander en de erkenner? Dan kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind:

 • erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Dan krijgt het automatisch de Nederlandse nationaliteit
 • erkent u het kind ná het zevende jaar? Dan moet u binnen 1 jaar uw biologische vaderschap aantonen. Daardoor krijgt uw kind toch de Nederlandse nationaliteit. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek.

Wat moet u doen?

U kunt bij elke gemeente in Nederland een kind erkennen. Wilt u een kind in gemeente Oss erkennen? Dat doet u zo:

 1. maak een afspraak bij de Gemeente.
 2. moeder en erkenner moeten aanwezig zijn bij de afspraak. Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee. Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan moet hij/zij zelf ook aanwezig zijn. Kind erkennen van 16 jaar of ouder? Kind en erkenner moeten aanwezig zijn bij de afspraak.
 3. tijdens de afspraak maken we de akte van erkenning. U krijgt hiervan een afschrift mee en betaalt de kosten van dit afschrift

Erkent u het kind al voor de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt. Dit afschrift heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Wat kost het?

Een kind erkennen is gratis.

Een afschrift van de erkenningsakte kost €14,30 (tarief 2022).

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.