Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Voornaam wijzigen

Omschrijving

Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw naam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.
Heeft de rechtbank de wijziging van uw naam goedgekeurd? De gemeente verwerkt deze beslissing in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente past uw geboorteakte aan. Instanties die gebruik maken van deze gegevens worden ook geïnformeerd.

veranderen , verandering voornaam , vaststellen voornaam , wijzigen naam , naam aanpassen , naam verkeerd gespeld

Wat zijn de voorwaarden?

Neem hiervoor contact op met een advocaat. 

Wat moet u doen?

Uw advocaat vertelt u welke informatie u nodig heeft om een procedure te starten.

Wat kost het?

U betaalt de kosten van uw advocaat en voor de griffie van de rechtbank.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Als de rechtbank uw verzoek afwijst, kunt u in beroep gaan bij het gerechtshof. U moet dit binnen 3 maanden na de afwijzing doen. Als ook dit beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Ook dit moet u binnen 3 maanden doen.

U heeft een advocaat nodig voor het aanvragen van een voornaamwijziging en voor het in beroep gaan.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.