Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Osje van Verdienste

Omschrijving

Een Osje van Verdienste wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor een persoon die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.

onderscheiding , vrijwilliger , osje , beeldje , bedankje , onderscheiden

Wat zijn de voorwaarden?

In een brief, die gericht is aan de burgemeester, moet u duidelijk aangeven wie en waarom u deze persoon wilt voordragen. Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor meer dan een persoon, een organisatie en/of vereniging.

  • Het moet gaan om een persoon die al vele jaren (15/20 jaar) als vrijwilliger actief is. In de brief moet u duidelijk aangeven wanneer (met jaartallen) en hoeveel tijd (in uren) de persoon heeft besteed aan zijn/haar vrijwilligerswerk.
  • Ook moet u informatie verstrekken over de organisatie en/of vereniging waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt en wat de inbreng van de persoon is die u wilt voordragen.
  • Een Osje wordt toegekend bij een afscheid, jubileum of een zeer bijzondere gebeurtenis.

 

Wat moet u doen?

U draagt de persoon via een brief aan de burgemeester aan.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag voor een Osje dient uiterlijk twee maanden voor de beoogde datum van uitreiking te worden ingediend.

Bent u het niet eens met het besluit?

Indien een aanvraag wordt afgewezen is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.