Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Afstand of verlies van de Nederlandse nationaliteit

Omschrijving

Zelf afstand doen

Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u een schriftelijke verklaring afleggen. U kunt alleen afstand doen als u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft. U moet de verklaring van afstand persoonlijk doen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Na controle van de verklaring van afstand wijzigt de gemeente de gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart moet u meteen inleveren bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U kunt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijtraken als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
  • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag of massamoord

Gevolgen voor minderjarige kinderen

Een minderjarige kan bij een verklaring van afstand door de vader of moeder de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit gebeurt niet als de andere ouder de Nederlandse nationaliteit heeft en houdt. In de verklaring geeft u aan dat u weet welke gevolgen de verklaring van afstand voor uw minderjarige kinderen heeft.

verklaring nationaliteit , optie verklaring , naturalisatie , afstand doen nederlandse nationaliteit

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de verklaring van afstand geldt:

  • u bent meerderjarig
  • u heeft nog een andere nationaliteit

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap
  • kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven
  • wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen

Wat moet u doen?

Wilt u afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit? Neem dan contact op met de burgerlijke stand om een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 14-0412.

De gemeente heeft voor de verklaring van afstand uw naam, geboortedatum en uw adres nodig. Tijdens de afspraak moet u het volgende meenemen:

  • al uw geldige Nederlandse legitimatiebewijzen en
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.