Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Monumentale boom kappen, vergunning

Omschrijving

Een boom kan een monumentale status hebben. De boom staat dan op de Bijzondere bomenlijst.  U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien.

Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen een monument zijn.

houtopslag , houtopstand , kapvergunning , omzagen , velvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat hiervoor goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat de boom onveilig is geworden.

Wat moet u doen?

Bij uw aanvraag zorgt u voor de volgende gegevens:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • de plaats van de boom (adres)
  • de reden
  • een deskundigensrapport waarin staat dat de boom gevaarlijk is of schade toebrengt

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Uw verzoek wordt afgewezen als de boom geen hinder oplevert, een markant onderdeel is van een bepaalde straat of onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO). Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.