Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Omschrijving

Overheidsinformatie wordt met een doel geproduceerd. Deze informatie mag opnieuw worden gebruikt. Ook voor een ander doel dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

inzage , inzien , openbaar , informatie aanvragen , gegevens opvragen , recht op informatie , info van de gemeente , informatie hergebruiken , gegevens gebruiken , openbare informatie

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt geen hergebruik van informatie aanvragen als:

 • De informatie niet openbaar is op grond van de wet.
 • Het informatie is waarvan de gemeente niet de rechten heeft (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep).
 • Het informatie is van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
 • Het informatie is die openbare persoonsgegevens bevat, die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen).
 • De informatie van andere culturele instellingen is dan musea en bibliotheken.
 • Gedeelten van documenten alleen logo’s, wapens of medailles bevatten.

Wat moet u doen?

Iedereen mag bij de gemeente een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie aanvragen.

Zo vraagt u hergebruik van overheidsinformatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Als de gemeente met uw verzoek instemt, ontvangt u de informatie zo snel mogelijk. De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 4 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u tegelijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.