Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Recreatie-inrichting exploiteren

Omschrijving

Wie een recreatiebedrijf gaat runnen, moet dat doorgeven aan de gemeente. Gaat u binnenkort bijvoorbeeld een camping, strandtent of hotel beginnen of overnemen? Meld uw bedrijf binnen 3 dagen schriftelijk bij de gemeente. Zorg wel dat de vereiste kampeervergunning of drank - en horecavergunning in orde zijn.

melding recreatie-inrichting , camping , camperen , recreatieinrichting , gokautomaat plaatsen

Wat zijn de voorwaarden?

Ondernemers die een recreatiebedrijf hebben, moeten de volgende vergunningen hebben:

  • Als u alcohol verkoopt in uw bedrijf: een drank- en horecavergunning.
  • Als u een camping heeft: een kampeervergunning.

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de gemeente, Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

U meldt uw bedrijf schriftelijk bij de gemeente. Dit moet binnen 3 dagen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.