Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Dode dieren melden

Omschrijving

Huisdieren

Ziet u dode (huis)dieren op of naast de weg liggen? Maak hier een melding, dan ruimt gemeente Oss het op.

Wilde dieren

Ziet u dode of aangereden wilde dieren, bijvoorbeeld een das, ree, vos of wild zwijn? Volgens de flora- en faunawet moet u dit melden bij de politie. Telefoonnummer: 0900-8844. Dit geldt ook voor vogels die onder deze wet vallen zoals bijvoorbeeld een buizerd. Het is verboden om deze dieren te vervoeren. Ook de gemeente mag dit niet.

Zelf wegbrengen dode dieren

  • (kleine) huisdieren kunt u naar de Ir. Diddewerf brengen. Het adres is Singel 1940-1945 300 in Oss. Kijk hier voor de openingstijden
  • dood pluimvee zoals kippen en hanen die als huisdier zijn gehouden kunt u ook naar de Ir. Diddewerf brengen
  • dode hoefdieren kunt u niet naar de Ir. Diddewerf brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rendac
  • dode dieren van een commercieel, professioneel of bedrijfsmatig dierenbedrijf kunnen niet naar de gemeente worden gebracht. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rendac
kadaver , hond overleden , huisdier begraven , chip , kat overleden , huidier overleden , kadavers , Dode Kat , Dode Hond , kaderververwijdering , dode koe , kadaver verwijderen , dode dieren verwijderen , dood dier inleveren , dood dier opruimen

Wat kost het?

Het inleveren van dode dieren op de Ir. Diddewerf is gratis.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.