Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Dode dieren melden

Omschrijving

Huisdieren

  • dode (huis) dieren die ergens langs of op de weg liggen worden door de gemeente opgehaald. Hiervoor¬†maakt u hier een melding

Dode of aangereden in het wild levende dieren

  • zoals een das, ree, vos of wild zwijn dienen in het kader van de flora- en faunawet gemeld te worden bij de politie 0900-8844. Dit geldt ook voor vogels die onder deze wet vallen zoals bijvoorbeeld een buizerd. Het is voor iedereen inclusief de gemeente verboden deze dieren te vervoeren.¬†

Wegbrengen dode dieren

  • (kleine) huisdieren kunt u naar de Ir. Diddewerf brengen. Het adres is Singel 1940-1945 300 in Oss
  • dood pluimvee als kippen en hanen die als huisdier zijn gehouden kunt u ook naar de Ir. Diddewerf brengen
  • dode schapen en geiten afkomstig van een commercieel, professioneel of bedrijfsmatig dierenbedrijf kunnen niet naar de gemeente worden gebracht. Rendac zorgt voor afhandeling hiervan

 

kadaver , hond overleden , huisdier begraven , chip , kat overleden , huidier overleden , kadavers , Dode Kat , Dode Hond , kaderververwijdering , dode koe , kadaver verwijderen , dode dieren verwijderen , dood dier inleveren , dood dier opruimen

Wat kost het?

Het inleveren van dode dieren op de Ir. Diddewerf is gratis.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.