Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Omschrijving

U kunt een IOAZ-uitkering aanvragen als u van plan bent te stoppen met uw eigen bedrijf en uw inkomen beneden de bijstandsnorm ligt.

Let op dat u de aanvraag doet voordat u het bedrijf en de werkzaamheden in het bedrijf beëindigt!

U mag gewerkt hebben als zelfstandige of een bedrijf hebben gehad zoals:

 • een eenmanszaak
 • een samenwerkingsverband, of 
 • een BV

De uitkering start pas als u gestopt bent met uw bedrijf of zelfstandig beroep. Uw totale inkomen (uit arbeid, uitkeringen, pensioenen) en dat van uw partner vult u hiermee aan tot het bijstandsniveau.

 
ondernemer , eigen baas , zzp'er , wet inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige , zelfstandige met pensioen , ondernemer met pensioen , zelfstandige gedeeltelijk arbeidsongeschikt , arbeidsongeschiktheidsuitkering voor ondernemers , ioaz , inkomensaanvulling , arbeidsongeschikte ondernemer , kostendelersnorm

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. 
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 28.957  (2024). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 33.212 (2024).
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
 • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

Wat moet u doen?

De IOAZ-uitkering vraagt u bij de gemeente aan. Dit kan maximaal 1,5 jaar voordat u uw bedrijf stopt. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0412  of stuur een mail naar ondernemerszaken@oss.nl.

De gegevens die u moet laten zien, zijn onder andere:

 • een geldig identiteitsbewijs:identiteitskaart, paspoort, document met uw geldige verblijfstatus. (Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs)
 • een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs
 • bankafschriften van de afgelopen periode
 • de boekhouding van de laatste drie jaar

Uw IOAZ-consulent bespreekt met u welke gegevens verder nog nodig zijn. Ook bekijkt u samen waar wij u ook nog bij kunnen helpen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.