Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Straatartiest, straatmuzikant

Omschrijving

Het is verboden om op straat muziek te laten horen. Dit mag alleen als u zich aan de volgende regels houdt:

  • Straatmuzikanten/artiesten mogen muziek maken, zingen of dansen op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur.
  • Het optreden mag maximaal 30 minuten aaneengesloten op een plek plaatsvinden. Na een optreden moet een nieuwe locatie gezocht te worden die minstens 100 meter verder ligt dan de vorige plek.
  • Op een locatie waar een optreden is verzorgd mag daarna 2 uur lang geen optreden plaatsvinden.
  • Straatmuzikanten/artiesten mogen maximaal 2 keer per dag op dezelfde plek hun kunsten vertonen.
  • Straatmuzikanten mogen met maximaal 6 personen samen muziek maken.

Bij het niet voldoen aan deze regels wordt handhavend opgetreden. Dit kan inhouden dat de gemeente of de politie mensen wegstuurt en/of een boete oplegt.

De regeling straatmuzikanten Oss is geldig voor de volgende winkelcentra:

Winkelcentrum stad Oss, winkelcentrum Ussen, De Ruwert, Heihoek, Zaltbommelseweg/Vierhoeksingel en Kardinaal de Jongplein.

straatartiest , straatmuziek , straatmuzikant , straatmuzikanten , vrijstelling of ontheffing van het verbod als straatartiest , toestemming tot het verrichten van activiteiten als muzikant , acrobaat of artiest , fotograaf , tekenaar , schilder , gids op de openbare weg , straatartiestoptreden , straatartiestoptredes , straatorgel , orgel , draaiorgel

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.