Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Gevels reinigen

Omschrijving

Van gebouwen, bruggen of viaducten moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u er een melding over doen.

Werkt u vlakbij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terecht komen. Kunt u dit niet voorkomen, dan heeft u misschien een watervergunning nodig. U kunt de online check doen als u dit niet zeker weet. 

U hoeft geen melding te doen bij schoonmaakwerk dat vaak terugkomt. Bijvoorbeeld ramen lappen. 

reiniging , afvalwater , gevel , geluidshinder , schoonmaakmiddelen , gevelreiniging , gevelsreinigen , rijniging , gebouwreinigen , reinigingsaparaat , reinigingsapparaat , gebouw schoonmaken , brug schoon maken , viaduct reinigen , schoonmaakwater

Wat zijn de voorwaarden?

Na de melding kan de gemeente u regels geven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Zoals:

 • welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken
 • hoe u voorkomt dat het afvalwater in de bodem terechtkomt
 • hoe u het afvalwater moet afvoeren

Wat moet u doen?

Om te melden dat u gevels gaat reinigen, geeft u door:

 • naam, adres en telefoonnummer van het reinigingsbedrijf
 • waar de reiniging gaat plaatsvinden
 • wanneer u het werk gaat uitvoeren
 • waarom de reiniging nodig is (bijvoorbeeld vanwege een grote schoonmaak)
 • hoe u gaat schoonmaken (de reinigingsmethode) en waarom u voor deze methode kiest
 • hoe u de afvalstoffen gaat afvoeren
 • als u (afval)water gaat lozen: welke afvalstoffen in het water zitten en hoe u het water gaat lozen
 • hoe u voorkomt dat de omgeving last heeft van het geluid en het stof
 • eventueel: hoe u de bodem gaat beschermen

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

U doet de melding via Omgevingsloket online.