Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Doelgroepregister, aanmelden

Omschrijving

In het doelgroepregister staan alle mensen met een arbeidsbeperking. U heeft een arbeidsbeperking als u door psychische, lichamelijke of verstandelijke problemen moeilijk werk kunt vinden of het lastig vindt om uw werk te doen. Bent u opgenomen in het doelgroepregister? Dan krijgt u van de gemeente Oss begeleiding en ondersteuning bij het vinden of het houden van een baan.

De Banenafspraak

De overheid en werkgevers hebben afgesproken om tot 2026 125.000 banen te maken voor mensen met een arbeidsbeperking, de Banenafspraak. Als u dan (aangepast) werk vindt, telt u mee in die 125.000 banen. Werkgevers zijn hier blij mee, omdat er voordelen aan zitten voor hen. U maakt dus meer kans op werk!

aangepaste werkplek , aanpassing werkplek , arbeidsbeperking , beperking , doelgroepen , doelgroepenregister , gehandicapt , lichamelijke problemen , psychische problemen , verstandelijke problemen

Wat moet u doen?

Sommige mensen zijn al automatisch opgenomen in het doelgroepregister. Bijvoorbeeld als u een indicatie hebt van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Bent u niet in het doelgroepregister opgenomen, maar wilt u dat wel? Dan moet worden vastgesteld dat u niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen. Dit kan op 2 manieren:

  1. via een aanvraag ‘Indicatie Banenafspraak’ bij het UWV. Dit kunt u zelf doen met het formulier ‘Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen’. Lukt dit niet? Dan kan uw consulent van de gemeente Oss u hierbij helpen. Als u een bijstandsuitkering krijgt bekijkt uw consulent of u (weer) kunt werken. Het kan dus gebeuren dat uw consulent contact met u opneemt om samen met u een aanvraag te doen.
  2. als uit de praktijk blijkt dat u niet het wettelijk minimumloon verdient kan een een ‘loonwaardemeting’ worden gedaan. Zo’n meting kan alleen in bepaalde situaties worden gedaan. Neem contact op met uw consulent als u wilt weten hoe dit werkt.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.