Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Inrit over water aanleggen

Omschrijving

Voor het maken van een inrit of uitweg over een watergang of sloot heeft u een omgevingsvergunning nodig.
De vergunning wordt door de gemeente of het waterschap (een onderdeel van de overheid die verantwoordelijk is voor het water in een gebied) uitgegeven. U kunt bij het omgevingsloket een vergunningencheck doen om te zien of u in aanmerking komt voor een vergunning én welke voorwaarden daarbij horen.
Ook leest u welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen. Zorgt u bij uw aanvraag voor een duidelijk situatietekening waarop aangegeven staat (incl. maatvoering) waar u de uitweg/inrit wilt realiseren.

uitrit , uitweg , oprit , inrit over watergang , watergang , inrit over sloot , inrit veranderen

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Heeft u vragen over de kosten van de omgevingsvergunning neem dan contact op met Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.