Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Volwasseneducatie

Omschrijving

In de volwasseneneducatie zijn er 3 soorten opleidingen die u kunt volgen:

 1. Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

  Bent u 18 jaar of ouder en hebt u nog geen diploma of deelcertificaat voor vmbo (theoretische leerweg), havo of vwo? Dan kunt u dit via het vavo halen. Ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen, onder voorwaarden, via het vavo een diploma of deelcertificaat halen. Regionale Opleidingscentra (ROC) verzorgen de vavo-opleidingen. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website van ROC Nijmegen en ROC Koning Willem I College.

 2. Nederlands als 2e taal (NT2)

  De cursussen Nederlands als tweede taal zijn er voor mensen waarbij Nederlands niet de moedertaal is. NT2 kunt u op verschillende niveaus leren. De Leijgraaf en Capabel Taal verzorgen de cursussen. Ook kunt u de taal oefenen in uw wijk, bij de bibliotheek of in uw dorpshuis. Wilt u hier meer informatie over? Vraag het de medewerker van het Taalhuis. U vindt het Taalhuis in de Bibliotheek Oss.

 3. Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden (NT1)

  De cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden zijn bedoeld om beter te leren lezen, rekenen, omgaan met geld of met de computer. Ze zijn er voor mensen waarvan Nederlands de moedertaal is. In Oss kunt u diverse cursussen volgen. Wilt u hier meer informatie over? Vraag het de medewerker van het Taalhuis. U vindt het Taalhuis in de Bibliotheek Oss.

educatie , taal , nederlandse taal , cursus voor volwassenen , educatiecursus , cursus nederlands inburgeraar , nederlandse taalcursus , subsidie , scholing voor volwassenen , tegemoetkoming , volwassenenonderwijs , opleiding , minderheden , bijdrage , onderwijs voor volwassenen

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente subsidieert sommige opleidingstrajecten. Dit zijn vooral trajecten bij De Leijgraaf en Capabel Taal. Voorwaarden hiervoor zijn:

 • u bent niet inburgeringsplichtig
 • uw basiskennis van de Nederlandse taal, rekenen of computers is onvoldoende om bijvoorbeeld zelf formulieren in te vullen, uw eigen boekhouding bij te houden of werk te vinden dat u zou willen doen.

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan krijgt u voorrang op het aanbod van gesubsidieerde trajecten. U kunt zich voor dit aanbod of verdere vragen aanmelden via wieducatie@oss.nl.

Bij ROC Nijmegen en ROC Koning Willen I College kunt u de voorwaarden opvragen voor het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Lees meer op de website van ROC Nijmegen en ROC Koning Willem I College.

Voor het volgen van een cursus in de wijk, dorpshuis of bij de bibliotheek kunt u de voorwaarden navragen bij het Taalhuis.

Wat moet u doen?

Neem voor vavo contact op met ROC Nijmegen of ROC Koning Willem I College. Neem contact op met de medewerker van het Taalhuis in de Bibliotheek Oss voor de cursussen over taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Taalhuis Oss
Bibliotheek Oss
Raadhuislaan 10
5341 GM Oss

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.