Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Volwasseneducatie

In de volwasseneneducatie zijn er 3 soorten opleidingen die u kunt volgen:

 1. Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

  Bent u 18 jaar of ouder en hebt u nog geen diploma of deelcertificaat voor vmbo (theoretische leerweg), havo of vwo? Dan kunt u dit via het vavo halen. Ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen, onder voorwaarden, via het vavo een diploma of deelcertificaat halen. Regionale Opleidingscentra (ROC) verzorgen de vavo-opleidingen. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website van ROC de Leijgraaf en ROC Koning Willem I College.

 2. Nederlands als 2e taal (NT2)

  De cursussen Nederlands als tweede taal zijn er voor mensen waarbij Nederlands niet de moedertaal is. NT2 kunt u op verschillende niveaus leren. ROC de Leijgraaf en IVIO verzorgt de cursussen. Ook kunt u de taal oefenen in uw wijk, bij de bibliotheek of in uw dorpshuis. Wilt u hier meer informatie over? Vraag het de medewerker van het Taalhuis. U vindt het Taalhuis in de Bibliotheek Oss.

 3. Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden (NT1)

  De cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden zijn bedoeld om beter te leren lezen, rekenen, omgaan met geld of met de computer. Ze zijn er voor mensen waarvan Nederlands de moedertaal is. In Oss kunt u diverse cursussen volgen. Wilt u hier meer informatie over? Vraag het de medewerker van het Taalhuis. U vindt het Taalhuis in de Bibliotheek Oss.

Wat moet u doen?

Neem voor vavo contact op met ROC de Leijgraaf of ROC Koning Willem I College. Neem contact op met de medewerker van het Taalhuis in de Bibliotheek Oss voor de cursussen over taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Links naar meer informatie

Contact

Taalhuis Oss
Bibliotheek Oss
Raadhuislaan 10
5341 GM Oss
www.nobb.nl/educatie/taalhuis-oss

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.

bijdrage , cursus voor volwassenen , educatie , educatiecursus , minderheden , onderwijs voor volwassenen , opleiding , scholing voor volwassenen , subsidie , tegemoetkoming , volwassenenonderwijs

Voorwaarden

De gemeente subsidieert sommige opleidingstrajecten. Dit zijn vooral trajecten bij ROC de Leijgraaf en IVIO. Voorwaarden hiervoor zijn:

 • u bent niet inburgeringsplichtig
 • uw basiskennis van de Nederlandse taal, rekenen of computers is onvoldoende om bijvoorbeeld zelf formulieren in te vullen, uw eigen boekhouding bij te houden of werk te vinden dat u zou willen doen.

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan krijgt u voorrang op het aanbod van gesubsidieerde trajecten. U kunt zich voor dit aanbod of verdere vragen aanmelden via pwieducatie@oss.nl.

Bij ROC de Leijgraaf kunt u de voorwaarden opvragen voor het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Lees meer op de website van de Leijgraaf.

Voor het volgen van een cursus in de wijk, dorpshuis of bij de bibliotheek kunt u de voorwaarden navragen bij het Taalhuis.