Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Onderwijs voor volwassenen (volwasseneducatie)

Omschrijving

Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen en voor leerlingen die zijn vastgelopen in het normale onderwijs en toch een diploma of deelcertificaat willen halen. Voor sommige opleidingen is subsidie mogelijk vanuit de gemeente. Op deze pagina leest u welke soorten volwassenopleidingen er zijn en wat de voorwaarden zijn om subsidie te krijgen.

educatie , taal , nederlandse taal , cursus voor volwassenen , educatiecursus , cursus nederlands inburgeraar , nederlandse taalcursus , subsidie , scholing voor volwassenen , tegemoetkoming , volwassenenonderwijs , opleiding , minderheden , bijdrage , onderwijs voor volwassenen

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente geeft subsidie voor sommige opleidingstrajecten. Dit zijn vooral trajecten bij Koning Willem 1 College en Sàgenn.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • u bent niet inburgeringsplichtig
 • uw basiskennis van de Nederlandse taal, rekenen of computers is onvoldoende om bijvoorbeeld zelf formulieren in te vullen, uw eigen boekhouding bij te houden of werk te vinden.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u voorrang bij de gesubsidieerde opleidingstrajecten. Ga voor meer informatie en aanmelden naar: wieducatie@oss.nl.

 

Wat moet u doen?

In de volwasseneneducatie kunt u drie soorten opleidingen volgen:

 1. Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

  Bent u 18 jaar of ouder en hebt u nog geen diploma of deelcertificaat voor vmbo (theoretische leerweg), havo of vwo? Dan kunt u dit via het vavo halen. Ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen, onder voorwaarden, via het vavo een diploma of deelcertificaat halen. Regionale Opleidingscentra (ROC) verzorgen de vavo-opleidingen. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website van ROC Nijmegen en ROC Koning Willem I College.

 2. Nederlands als 2e taal (NT2)

  De cursussen Nederlands als tweede taal zijn er voor mensen waarbij Nederlands niet de moedertaal is. NT2 kunt u op verschillende niveaus leren. Koning Willem 1 College en Sàgenn verzorgen de cursussen. Ook kunt u de taal oefenen in uw wijk, bij de bibliotheek of in uw dorpshuis. Wilt u hier meer informatie over? Vraag het de medewerker van het DigiTaalhuis in de Bibliotheek Oss.

 3. Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden (NT1)

  De cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden zijn bedoeld om beter te leren lezen, rekenen of omgaan met de computer. Ze zijn er voor mensen waarvan Nederlands de moedertaal is. In Oss kunt u diverse cursussen volgen. Wilt u hier meer informatie over? Vraag het de medewerker van het DigiTaalhuis in de Bibliotheek Oss.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.