Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Verblijfsvergunning aanvragen

Omschrijving

Let op

Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wonen of u wilt werken of studeren in Nederland.
Inwoners van EU-landen en mensen uit Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en IJsland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig. Zij hebben een 'bewijs van rechtmatig verblijf' nodig.

immigratie , machtiging tot voorlopig verblijf , verblijfsvergunning , Antillen , verblijfvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u meer weten over de voorwaarden om een verblijfsvergunning aan te vragen? Neem dan contact op met de IND.

Wat moet u doen?

U vraagt een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie

Wetten en regels

Adressen

Naam: Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Telefoonnummer: 088 043 04 30
Url: https://ind.nl/contact
Opmerkingen:

De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.