Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Omschrijving

U kunt een IOAZ-uitkering aanvragen als u van plan bent te stoppen met uw eigen bedrijf en uw inkomen beneden de bijstandsnorm ligt.

Let op dat u de aanvraag doet voordat u het bedrijf en de werkzaamheden in het bedrijf beëindigt!

U mag gewerkt hebben als zelfstandige of een bedrijf hebben gehad zoals:

 • een eenmanszaak
 • een samenwerkingsverband, of 
 • een BV

De uitkering start pas als u gestopt bent met uw bedrijf of zelfstandig beroep. Uw totale inkomen (uit arbeid, uitkeringen, pensioenen) en dat van uw partner vult u hiermee aan tot het bijstandsniveau.

arbeidsongeschikte ondernemer , arbeidsongeschiktheidsuitkering voor ondernemers , eigen baas , inkomensaanvulling , ioaz , kostendelersnorm , ondernemer , ondernemer met pensioen , wet inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige , zelfstandige gedeeltelijk arbeidsongeschikt , zelfstandige met pensioen , zzp'er

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn onder andere:

 • u bent nog niet met pensioen en gaat uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen na uw 55e
 • u gaat stoppen met uw werk als zelfstandige en u heeft te weinig inkomen om van te leven
 • u werkte minstens tien jaar als zelfstandige. Of drie jaar als zelfstandige en aansluitend daarvoor zeven jaar in loondienst
 • u wilt een tegenprestatie leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen.

Wat moet u doen?

De IOAZ-uitkering vraagt u bij de gemeente aan. Dit kan maximaal 1,5 jaar voordat u uw bedrijf stopt. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0412.

De gegevens die u moet laten zien, zijn onder andere:

 • een geldig identiteitsbewijs:identiteitskaart, paspoort, document met uw geldige verblijfstatus. (Let op! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs)
 • een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs
 • bankafschriften van de afgelopen periode
 • de boekhouding van de laatste drie jaar

Uw IOAZ-consulent bespreekt met u welke gegevens verder nog nodig zijn. Ook bekijkt u samen waar wij u ook nog bij kunnen helpen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Ga voor meer informatie naar Bezwaarschrift indienen

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.