Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Omgevingsvergunning voor het bouwen en verbouwen

Omschrijving

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels. 

Als u wat gaat  bouwen of verbouwen, dan moeten uw plannen passen binnen de omgeving. U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor kleine werkzaamheden zoals een dakterras of dakkapel. Ook wijzigingen in de constructie vallen onder bouwwerkzaamheden. Voor sommige werkzaamheden is geen vergunning nodig. Meer informatie is te vinden bij  vergunningsvrij bouwen en verbouwen.

Vergunningcheck

Om na te gaan of u wel of geen vergunning nodig heeft kunt u een vergunningcheck doorlopen op het omgevingsloket. Door de vraagstelling te beantwoorden leest u voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig heeft. Behalve voor het afwijken van het omgevingsplan.

Vooroverleg

Wilt u nog geen definitieve aanvraag doen dan kunt u een vooroverleg indienen. Stuurt u een duidelijke tekening en plattegrond toe met maatvoering van de bestaande én nieuwe situatie. Stuur deze informatie, samen met het intakeformulier naar baliebml@oss.nl. Complexe initiatieven worden wekelijks besproken bij de intaketafel.

Vergunning aanvragen

U kunt ook gelijk een vergunning aanvragen op het omgevingsloket. U heeft de mogelijkheid om verschillende activiteiten te combineren in 1 aanvraag.

Overig

Gaat u iets verbouwen aan een monument? Dan heeft u meestal wel een vergunning nodig. Hou er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft als u gaat bouwen.

bouwaanvraag , bouwvergunning , tuinhuisje , dakkapel , carport , schuur , garage , bouwwerk , verbouwen , vergunningsvrij bouwen , vastgoed , verbouwing , omgevingsvergunning , dakapel , olo , toestemming voor verbouwing , toestemming voor bouwen woning , verbouwing zonder vergunning , bouwvergunning nodig , verbouw zonder vergunning

Wat zijn de voorwaarden?

U houdt zich bij bouwen of verbouwen in ieder geval aan de regels uit het omgevingsplan van de gemeente over de invloed van uw bouwwerk op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluidseisen.

Wat moet u doen?

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U levert alle belangrijke informatie aan over wat u gaat bouwen en hoe het eruit komt te zien (o.a. bouwtekening, schetsen bestaande situatie en toekomstige situatie)
  • U geeft aan of u heeft overlegd met inwoners of ondernemers in de omgeving. Als u heeft overlegd met andere mensen uit de omgeving, zegt u hoe dat gegaan is en wat u besproken heeft.

Kunnen uw bouwplannen gevolgen hebben voor de natuur? Geef dit dan aan in uw vergunningaanvraag.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Een volledig overzicht van de kosten staat in de Legesverordening 2024. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. U mag pas met bouwen beginnen als de vergunning is verleend.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.