Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Intaketafel - intake nieuwe bouwinitiatieven

Omschrijving

Let op

 

 

Heeft u (ver)bouwplannen? Of andere plannen die niet passen in het  Omgevingsplan ? Dan is het fijn om snel te weten of de gemeente wil meewerken aan uw plan of aanwijzing/afwijking van het Omgevingsplan. Plannen die niet passend zijn krijgen dan een vergunning voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Hiervoor is de Intaketafel opgericht. De Intaketafel  is een manier om vergunningverlening voor complexe (bouw)initiatieven mogelijk te maken. U beschrijft uw plan en dient dit in. De Intaketafel heeft een adviserende rol. Er worden wekelijks initiatieven besproken door meerdere specialisten van de gemeente. Zij bekijken of uw plan past, maastschappelijk haalbaar én wenselijk is. Er worden géén officiële besluiten genomen.

Gaat u een kleine verbouwing doen aan uw huis, zoals een aanbouw, dakkapel of schuur? Kijk dan bij Vergunningsvrij bouwen en verbouwen.

 

bouwplannen , vooroverleg , ruimtelijke ontwikkeling , indienen bouwaanvraag , bouwmogelijkheden , intake tafel , bouw initiatief , mogelijkheden stuk grond , voorleggen bouwplannen , principe-verzoek , principeverzoek

Wat moet u doen?

U kunt uw initiatief digitaal indienen. Gebruikt u hiervoor het intakeformulier en stuur dit samen met de aanvullende gegevens naar baliebml@oss.nl.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het voorleggen van uw initiatief. Afhankelijk van de procedure die u moet volgen kunnen er echter kosten ontstaan. Hierover wordt u dan vooraf geïnformeerd.

Meer informatie