Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Discriminatie melden

Omschrijving

Discriminatie is het anders of oneerlijk behandelen van mensen om hun persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld als ze:

  • geen baan of stageplek krijgen door hun afkomst.
  • uitgescholden worden omdat ze homo, lesbienne of een transgender persoon zijn.
  • niet naar een winkel kunnen door hun beperking.
  • geweigerd worden bij een discotheek door hun huidskleur

In de gemeente Oss is geen plaats voor racisme en discriminatie door huidskleur, godsdienst, handicap, leeftijd, gender of seksuele gerichtheid of welk ander persoonlijk kenmerk dan ook. Iedereen is gelijk aan elkaar, moet zich veilig voelen en mag overal aan meedoen. De Gemeente Oss heeft een antidiscriminatievoorziening (ADV) namelijk stichting RADAR. RADAR werkt aan eerlijke behandeling en zet zich in voor een samenleving die iedereen dezelfde eerlijke kansen biedt. RADAR helpt burgers, overheden en organisaties bij het tegengaan van discriminatie en het maken van een fijne leefomgeving.

radar , anti discriminatie , anti , discriminatie , discrimineren , anti discrimineren , discriminatie melden

Wat moet u doen?

 

Ben je gediscrimineerd? Zie je discriminatie gebeuren? Of beschuldigen ze je van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met het steunpunt discriminatie van RADAR.

Dit kan via:

Meer informatie vindt u op www.radar.nl. Daar kunt u ook terecht met uw vragen.