Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bouw en verbouw, welstandsbeleid

Omschrijving

Grote delen van de gemeente Oss zijn welstandsvrij. Als u gaat bouwen of verbouwen legt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid bij u als inwoner, bouwer en architect. Het welstandsbeleid is zo ingericht dat het regels koppelt aan gebieden.

welstand , Welstandsbeleid , welstandsvrij , welstands vrij , welstandsadvies , beoordeling bouwvoorstel op esthetische criteria , principeaanvraag bouwvergunning , welstandsaanvraag , dakkapel , welstandsnota , serre , uiterlijk gebouw , uiterlijk verbouwing , schoonheidscommissie , advies welstandscommissie , hoe mag een gebouw er uitzien , principeverzoek , principe-verzoek , vooroverleg

Wat zijn de voorwaarden?

De welstandsregels vindt u in de nota Welstandsbeleid Oss 2020  en op de kaart.

Wat moet u doen?

Als u gaat bouwen of verbouwen doet u een vergunningencheck bij het omgevingsloket. Na het doen van deze check weet u of het aanvragen van een omgevingsvergunning nodig is. Is het u niet helemaal duidelijk dan kunt u uw bouwplan laten beoordelen door de gemeente. Stuur uw bouwplan dan naar baliebml@oss.nl.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen door een negatief welstandsadvies, dan kunt u daar wel bezwaar tegen maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing.

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.