Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bouw en verbouw, welstandsbeleid

Omschrijving

Grote delen van de gemeente Oss zijn welstandsvrij. Als u gaat bouwen of verbouwen legt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid bij u als inwoner, bouwer en architect. Het welstandsbeleid is zo ingericht dat het regels koppelt aan gebieden. De welstandsregels vindt u in de nota Welstandsbeleid Oss 2020 en op de kaart.

welstand , Welstandsbeleid , welstandsvrij , welstands vrij , welstandsadvies , beoordeling bouwvoorstel op esthetische criteria , principeaanvraag bouwvergunning , welstandsaanvraag , dakkapel , welstandsnota , serre , uiterlijk gebouw , uiterlijk verbouwing , schoonheidscommissie , advies welstandscommissie , hoe mag een gebouw er uitzien

Wat zijn de voorwaarden?

De welstandsregels vindt u in de nota Welstandsbeleid Oss 2020 en op de kaart.

Wat moet u doen?

Als u gaat bouwen of verbouwen doet u een vergunningcheck bij het omgevingsloket. Na het doen van deze check weet u of het aanvragen van een omgevingsvergunning nodig is. Is het u niet helemaal duidelijk dan kuntĀ u uw bouwplan laten beoordelen door de gemeente. Stuur uw bouwplan dan naar baliebml@oss.nl.

Meer informatie

Wetten en regels