Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Stimuleringslening Duurzaamheid

Omschrijving

Let op

 Let op! Geld lenen kost geld

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 20.000 lenen. De lening heeft een looptijd van 15 jaar. Het leenbedrag wordt bepaald op basis van de kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen,  inclusief btw. Een aanvrager kan één keer een stimuleringslening duurzaamheid toegekend krijgen. De lening wordt op basis van annuïteiten afgelost. Het actuele rentetarief is 4,4%. Wilt u meer weten over de totale kosten dan is dit ook op de site van SVn te vinden.

Stappenplan aanvraag Stimuleringslening Duurzaamheid

 • bestaande particuliere woningen waarvan de eigenaar-bewoner aanvrager is en huurwoningen waarvan de huurder een verhuurdersverklaring heeft in de gemeente Oss die bestemd zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking voor een stimuleringslening duurzaamheid.
 • u moet bepalen welke energiebesparende maatregelen u wilt laten treffen. Bedenk daarbij dat voor een stimuleringslening duurzaamheid alleen de in de verordening genoemde maatregelen in aanmerking komen.
 • er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken en waarbij u nog steeds in aanmerking kunt komen voor een stimuleringslening duurzaamheid. De subsidies moeten alleen in mindering worden gebracht op het gevraagde leenbedrag.
 • als u bovenstaande stappen doorneemt, weet u welke kosten u gaat maken.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij medewerkers van Bouwen Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.

Heeft u financiële vragen over een stimuleringslening duurzaamheid? Dan kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon [088] 25 39 400. Kijk ook op www.svn.nl.

Persoonlijk advies

Wat past bij uw huis en uw portemonnee? Gaat u voor isolatie, HR++ glas of toch voor zonnepanelen? Of heeft u vragen over duurzame energie of een alternatief voor aardgas? Om hier achter te komen kunt u bij verschillende organisaties informatie inwinnen. Kijk voor informatie bij Oss Schakelt Door of bij Brabant woont slim.

subsidie , zonnepanelen , energiezuinig , isolatie subsidie , duurzaamheid , isolatie , dakisolatie , spouw isolatie , isolatiesubsidie , spouwmuurisolatie , duurzaamheidlening , muurisolatie , duurzaamheids lening , lening duurzaam bouwen , boiler , subsidie dak , subsidie daken , zonnepanelenproject , zonneproject , zonopjedak , zon op je dak , duurzaamheidslening

Wat zijn de voorwaarden?

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een lening? U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert.

Isolatievormen

Dakisolatie

 • Dakisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

Gevelisolatie

 • Gevelisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

Spouwmuurisolatie

 • De isolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,7 m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 50 mm dik.

Isolerende deuren, kozijnen en/of panelen

 • Tussen het voor- en achterblad van de deur(en) moet isolatiemateriaal aanwezig zijn. De U-waarde van de deur is maximaal 1,4 W/m²K. De isolerende panelen mogen een maximale U-waarde hebben van 0,7 W/m²K.

Vloer- en bodemisolatie

 • De vloer- en bodemisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 140 mm dik.

Hoogrendementsbeglazing

 • Hoogrendementsbeglazing mag een maximale warmtedoorgangscoëfficient (U-waarde) hebben van 1,4 W/m²K.
 • Bij het laten plaatsen van HR++-glas kunnen ook de kozijnen worden vervangen. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd, een aluminium kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,4 W/m²K
 • Daarnaast is het mogelijk een thermische glasfolie op bestaande (of nieuwe) beglazing te plaatsen om te voldoen aan de gevraagde kwaliteit (maximale U-waarde van 1,4 W/m²K)

Installaties

Gelijkstroompomp en/of –ventilator

 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator worden ingediend, voorzien van het merk en type.

Installatie voor warmte-terugwinsysteem

 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht heeft een minimum rendement van 80% gemeten volgens NEN 5138:2004 of NEN-EN 13141-7:2021.
 • Deze normen en rendementseisen gelden niet voor warmteterugwinning via een ventilatieluchtwarmtepomp, die onder 1.2.3 valt.
 • Voor de warmteterugwinning uit douchewater moet een omschrijving van de unit worden aangeleverd, waarin het merk en type van het warmte-terugwinsysteem staat.

(Hybride)Warmtepomp of warmtepompboiler

 • Een warmtepomp moet de hoofd- of basisruimteverwarming van een woning zijn en/of zorgt voor warm tapwater voor de woning. De warmtepomp is niet alleen gericht op actieve koeling.
 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de warmtepomp worden ingediend, waarin het merk en type van de warmtepomp staat.
 • Indien aanpassing van de meterkast noodzakelijk is voor deze maatregel, mogen deze kosten gerekend worden onder de werkelijke kosten.

Zonneboiler

 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonneboiler worden ingediend, waarin het merk en type van de zonneboiler staat.

Warmteafgifte (radiatoren, convectoren, vloerverwarming)

 • Warmte afgifte componenten dienen bij te dragen aan met een lagere aanvoertemperatuur (tot 55°C) kunnen verwarmen van een ruimte. Zoals vloerverwarming, (convector)radiatoren met/zonder ventilatoren.
 • De vloerverwarming en convectoren/radiatoren moeten watervoerend zijn.
 • Bij de aanvraag moet een omschrijving worden ingediend waarin het merk en type van de component staat.

Warmteafgifte (infraroodverwarming)

 • Is het een aanvraag voor infraroodverwarming? Dan vragen wij u zich goed te informeren over het juiste gebruik van infraroodverwarming. Infraroodverwarming goed en duurzaam toe passen werkt anders dan bij een Cv-installatie. We raden aan om hierover eerst met een specialist te spreken.
 • Bij de aanvraag moet een omschrijving worden ingediend waarin het merk en type van de component staat.

Vraag gestuurde ventilatie

 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de ventilatie-unit, CO2-sensor en ventilatieschuiven worden ingediend, waarin het merk en type staan vermeld.

Zonnepanelen

 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonnepanelen worden ingediend, waarin het merk en type van de zonnepanelen staan.

Aardgasvrij koken

 • Een elektrische kookplaat, zoals een inductiekookplaat, inclusief de elektrotechnische werkzaamheden en materialen in en naar de meterkast.
 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de kookplaat worden ingediend, waarin het merk en type staat.
 • Indien aanpassing van de meterkast noodzakelijk is voor deze maatregel, mogen deze kosten gerekend worden onder de werkelijke kosten.

Klimaatadaptieve maatregelen

Groene daken

 • Het aanleggen van een groen dak met een waterbergende capaciteit van minimaal 30 liter per m2.

Het opvangen van regenwater met infiltratiekratten.

 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de infiltratiekratten worden ingediend, waarin het merk en type staat.

Grijswatersysteem

 • Het aanleggen van een grijswatersysteem, waarbij regenwater wordt opgevangen en hergebruikt in huis.
 • Bij de aanvraag moet een omschrijving van het grijswatersysteem worden ingediend, waarin het merk en type staat.

 

Advies en overige diensten

Energie maatwerkadvies

 • Maatwerkadvies dat adviezen geeft over het verduurzamen van uw woning.
 • Het advies moet gegeven zijn door EPA-W adviseurs/EP-adviseurs, middels de rekenmethode NTA8800 of door een bedrijf met de BRL9500-certificering. Onder het maatwerk kan ook een gecertificeerde energielabel-bepaling vallen.

Waterzijdig inregelen

 • Bij de aanvraag van de lening moet een offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren worden ingediend. In de offerte moet een omschrijving van de werkzaamheden en eventueel aanvullend benodigde materiaal staan.

Asbestverwijdering

 • Verwijderen of vervangen van asbest dakbedekking voor zover het in combinatie gebeurt met een of meer dakgerelateerde duurzaamheidsmaatregelen, namelijk dakisolatie of zonnepanelen.
 • Onder verwijdering of vervanging van het asbestdak valt tevens een asbestinventarisatierapport en de eventuele vervanging van het dakbeschot en de daarbij behorende constructie en isolatie, en eventuele verwijdering van asbesttoepassingen elders aan de buitenkant van de woning inclusief de hieruit voortvloeiende vervang- en herstelwerkzaamheden.

 

Wat moet u doen?

U vraagt de toewijzing voor de stimuleringslening aan bij de gemeente Oss.  U gebruikt hiervoor het digitale aanvraagformulier. U kunt na de toewijzing door het college, uw aanvraag voor de lening digitaal indienen bij het SVn. U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan het afsluiten van de stimuleringslening Duurzaamheid.

Meer informatie