Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Klacht over een ambtenaar of bestuurder (Ombudscommissie Oss)

Omschrijving

Vindt u dat wij u niet netjes hebben geholpen? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen als we u:

  • onaardig, onjuist of vervelend te woord hebben gestaan
  • onjuiste of onvoldoende informatie hebben gegeven
  • niet teruggebeld hebben, terwijl wij u dat hadden beloofd
  • niet op tijd antwoord op uw brief of aanvraag hebben gegeven
  • niet in contact hebben gebracht met de juiste persoon

Wat doet de Ombudscommissie met uw klacht

In de Algemene wet bestuursrecht staat dat de gemeente de klacht in eerste instantie zelf moet behandelen.
Bent u niet tevreden met de reactie van de gemeente op uw klacht? Dan kunt u in beroep gaan bij de Ombudscommissie.
Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig.

klacht , klachten , klacht indienen , ombudscommissie , slechte behandeling , klacht tegen een ambtenaar , klacht tegen een bestuurder , klacht tegen de organisatie , ombudsman , klachtenregeling , ambtelijk handelen , slechte dienstverlening , onheus bejegenen , bestuurlijk of gemeentelijk handelen

Wat moet u doen?

  • u dient uw klacht digitaal in
  • of u dient een klacht schriftelijk in bij de Ombudscommissie, antwoordnummer 10018, 5340 VB  Oss (U hoeft uw envelop niet te frankeren)
  • of u kunt in het gemeentehuis een formulier hiervoor halen

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u in beroep gaat, dan luistert de commissie naar uw verhaal en dat van de betrokken medewerker. De commissie geeft een oordeel over uw klacht. Ook probeert de Ombudscommissie het vertrouwen tussen u en de gemeente te herstellen.
Blijkt uit uw klacht dat er dingen niet goed zijn gegaan of beter kunnen? Dan adviseert de Ombudscommissie de gemeente om dit in de organisatie te verbeteren.

Hebt u nog vragen?

Vragen over de Ombudscommissie of de klachtenprocedure?
E-mail: ombudscommissie@oss.nl