Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Alcohol schenken en verkopen

Omschrijving

U heeft als ondernemer een alcoholvergunning (vroeger: drank- en horecavergunning) nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés en verhuurders van bijvoorbeeld bierfietsen en partyboten
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
 • Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn.
 • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
 • U wilt een gokautomaat plaatsen.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een alcoholvergunning aanvraagt. Zo controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de mensen die erbij betrokken zijn.

terrasvergunning , drank- en horecavergunning , exploitatievergunning , terras , restaurant , dhw , terras vergunning , uitbreiden terras , tijdelijk terras , uitbreiding terras , tijdelijke uitbreiding terras , café , alcoholvergunning , café , verkopen , tapvergunning , tappen , drankvergunning , horecavergunning , serveren van alcohol , bibob , drank- en horecawetvergunning , horecawetvergunning , dhw-vergunning , caf� , sportkantine , clubhuis; , verkopen drank

Wat zijn de voorwaarden?

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Wat moet u doen?

 • u vult het aanvraagformulier exploitatievergunning  in. Let op dat u, voordat u de aanvraag indient, een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) heeft. Deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Het aanvraagformulier voor deze VOG moet ondertekend worden door de horecaconsulent. Daarna kunt u de aanvraag voor de VOG bij afdeling Burgerzaken indienen. De verklaring zal naar uw huisadres worden gestuurd. Na ontvangst levert u deze samen met de volledige aanvraag voor een exploitatievergunning in.

 • ook een terras? Dan graag een duidelijke situatietekening waarop de maatvoering van het terras is aangegeven, foto's van meubilair, eventuele afscheidingen en parasols. Wilt u later een terrasvergunning aanvragen dan moet uw exploitatievergunning gewijzigd worden. Gebruik hiervoor het formulier 'Melding wijziging exploitatievergunning'.

Wat kost het?

De kosten voor een exploitatievergunning bedragen € 438,00 (eventueel vermeerderd met de kosten voor het aanvragen van een BIBOB-advies).

Voor het innemen van gemeentegrond betaald u precariobelasting. De kosten zijn per dag, per m2 € 12,25.

Berekening; aantal m2 x € 12,25 x het aantal dagen x het aantal weken = totaal bedrag per jaar

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.