Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Exploitatievergunning

Omschrijving

Een exploitatievergunning heeft u nodig als u een horecagelegenheid wilt starten, wijzigen of overnemen. Ook het bijbehorende terras hoort bij de inrichting. In het centrum van Oss geldt een terrasbeleid met uitvoeringsregels.

Wilt u alcoholische dranken schenken, dan heeft u ook een drank- en horecawetvergunning nodig. Voor een slijterij is alleen een drank- en horecavergunning nodig. 

Bij de behandeling van uw aanvraag zijn meerdere afdelingen en wetten betrokken. U kunt voor het indienen van uw aanvraag contact opnemen met medewerkers van  Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

alcoholvergunning , bibob , café , caf� , dhw , dhw-vergunning , drank- en horecavergunning , drank- en horecawetvergunning , drankvergunning , exploitatievergunning , horecavergunning , horecawetvergunning , restaurant , serveren van alcohol , tappen , tapvergunning , terras , terras vergunning , terrasvergunning , verkopen

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een horecagelegenheid alleen starten als er in het bestemmingsplan is aangegeven dat horeca is toegestaan op de door u aangegeven locatie. Er is verschil tussen lichte horeca zoals een cafetaria of broodjeszaak en zware horeca zoals een café. U kunt dit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente Oss heeft BIBOB-beleid. Dit wil zeggen dat er onderzoek kan worden gedaan naar het levensgedrag van de aanvrager. Het is mogelijk dat we vragen om een BIBOB vragenlijst aan te leveren.

Wat moet u doen?

  • aanvraagformulier exploitatievergunning invullen

  • ook een terras? Dan graag een duidelijke situatietekening waarop de maatvoering van het terras is aangegeven, foto's van meubilair en eventuele afscheidingen en parasols. Wilt u later een terrasvergunning aanvragen dan moet uw exploitatievergunning gewijzigd worden.

  • verklaring Omtrent het Gedrag aanleveren die niet ouder is 3 maanden. Het aanvraagformulier voor deze verklaring moet, voordat u naar afdeling Burgerzaken gaat, ondertekend worden door de vergunningverlener. Heeft u de aanvraag gedaan dan zal de Verklaring Omtrent het Gedrag worden thuisgestuurd. Na ontvangst levert u deze samen met de volledige aanvraag voor een exploitatievergunning in.

Wat kost het?

De kosten voor een exploitatievergunning bedragen € 438,00 (eventueel vermeerderd met de kosten voor het aanvragen van een BIBOB-advies).

Hoe lang duurt het?

Als de aanvraag incl. bijlagen compleet is dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.