Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning heeft u nodig als u een horecagelegenheid wilt starten, wijzigen of overnemen. Ook het bijbehorende terras hoort bij de inrichting. In het centrum van Oss geldt een terrasbeleid met uitvoeringsregels.

Wilt u alcoholische dranken schenken, dan heeft u ook een drank- en horecawetvergunning nodig. Voor een slijterij is alleen een drank- en horecavergunning nodig. 

Bij de behandeling van uw aanvraag zijn meerdere afdelingen en wetten betrokken. U kunt voor het indienen van uw aanvraag contact opnemen met medewerkers van  Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Wat moet u doen?

  • aanvraagformulier exploitatievergunning invullen

  • ook een terras? Dan graag een duidelijke situatietekening waarop de maatvoering van het terras is aangegeven, foto's van meubilair en eventuele afscheidingen en parasols. Wilt u later een terrasvergunning aanvragen dan moet uw exploitatievergunning gewijzigd worden.

  • verklaring Omtrent het Gedrag aanleveren die niet ouder is 3 maanden. Het aanvraagformulier voor deze verklaring moet, voordat u naar afdeling Burgerzaken gaat, ondertekend worden door de vergunningverlener. Heeft u de aanvraag gedaan dan zal de Verklaring Omtrent het Gedrag worden thuisgestuurd. Na ontvangst levert u deze samen met de volledige aanvraag voor een exploitatievergunning in.

Online regelen

Termijn

Als de aanvraag incl. bijlagen compleet is dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit.

Links naar meer informatie

alcoholvergunning , bibob , café , caf� , dhw , dhw-vergunning , drank- en horecavergunning , drank- en horecawetvergunning , drankvergunning , exploitatievergunning , horecavergunning , horecawetvergunning , restaurant , serveren van alcohol , tappen , tapvergunning , terras , terras vergunning , terrasvergunning , verkopen

Voorwaarden

U kunt een horecagelegenheid alleen starten als er in het bestemmingsplan is aangegeven dat horeca is toegestaan op de door u aangegeven locatie. Er is verschil tussen lichte horeca zoals een cafetaria of broodjeszaak en zware horeca zoals een café. U kunt dit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente Oss heeft BIBOB-beleid. Dit wil zeggen dat er onderzoek kan worden gedaan naar het levensgedrag van de aanvrager. Het is mogelijk dat we vragen om een BIBOB vragenlijst aan te leveren.

Kosten

De kosten voor een exploitatievergunning bedragen € 438,00 (eventueel vermeerderd met de kosten voor het aanvragen van een BIBOB-advies).

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.