Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Exploitatievergunning

Omschrijving

Een exploitatievergunning heeft u nodig als u een horecagelegenheid wilt starten, wijzigen of overnemen. Ook het bijbehorende terras hoort bij de inrichting. U mag niet zomaar een terras plaatsen wanneer dit terras niet op de exploitatievergunning staat. In het centrum van Oss geldt een terrasbeleid met uitvoeringsregels.

Wilt u alcoholische dranken schenken, dan heeft u ook een alcoholwetvergunning nodig. Voor een slijterij is alleen een  alcoholwetvergunning nodig. 

Bij de behandeling van uw aanvraag zijn meerdere afdelingen en wetten betrokken. Wij adviseren u om vooraf een afspraak te maken met een horecaconsulent voor een intakegesprek.

terrasvergunning , drank- en horecavergunning , exploitatievergunning , terras , restaurant , dhw , terras vergunning , uitbreiden terras , tijdelijk terras , uitbreiding terras , tijdelijke uitbreiding terras , café , alcoholvergunning , café , verkopen , tapvergunning , tappen , drankvergunning , horecavergunning , serveren van alcohol , bibob , drank- en horecawetvergunning , horecawetvergunning , dhw-vergunning , caf�

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een horecagelegenheid alleen starten als er in het bestemmingsplan is aangegeven dat horeca is toegestaan op de door u aangegeven locatie. Er is verschil tussen lichte horeca zoals een cafetaria of broodjeszaak en zware horeca zoals een café. U kunt dit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente Oss heeft BIBOB-beleid. Dit wil zeggen dat er onderzoek kan worden gedaan naar het levensgedrag van de aanvrager. Het is mogelijk dat we vragen om een BIBOB vragenlijst aan te leveren.

Wat moet u doen?

  • u vult het aanvraagformulier exploitatievergunning  in. Let op dat u, voordat u de aanvraag indient, een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) heeft. Deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Het aanvraagformulier voor deze VOG moet ondertekend worden door de horecaconsulent. Daarna kunt u de aanvraag voor de VOG bij afdeling Burgerzaken indienen. De verklaring zal naar uw huisadres worden gestuurd. Na ontvangst levert u deze samen met de volledige aanvraag voor een exploitatievergunning in.

  • ook een terras? Dan graag een duidelijke situatietekening waarop de maatvoering van het terras is aangegeven, foto's van meubilair, eventuele afscheidingen en parasols. Wilt u later een terrasvergunning aanvragen dan moet uw exploitatievergunning gewijzigd worden. Gebruik hiervoor het formulier 'Melding wijziging exploitatievergunning'.

Wat kost het?

De kosten voor een exploitatievergunning bedragen € 438,00 (eventueel vermeerderd met de kosten voor het aanvragen van een BIBOB-advies).

Voor het innemen van gemeentegrond betaald u precariobelasting. De kosten zijn per dag, per m2 € 12,25.

Berekening; aantal m2 x € 12,25 x het aantal dagen x het aantal weken = totaal bedrag per jaar

Hoe lang duurt het?

Als u een complete aanvraag indient ontvangt u binnen 8 weken een besluit.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.