Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Asbest verwijderen

Omschrijving

Let op

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen.

Mogelijk treft u asbest aan in en rondom uw pand of woning. Asbest is een gevaarlijke stof die kankerverwekkend is, maar pas schadelijk als het breekt en de vezels los komen. Als u erachter komt dat in uw pand of woning asbest aanwezig is en u wilt dit verwijderen, dan moet u altijd een melding indienen bij de gemeente voordat u kunt beginnen met slopen. Bent u er niet zeker van of er asbest in uw pand of woning aanwezig is of wat u moet doen. De rijksoverheid heeft hier een handig stappenplan voor en in de asbestwegwijzer van Infomil kunt u hierover informatie vinden. De gemeente Oss heeft speciaal voor asbestdaken een handige informatie pagina en een pagina met vragen en antwoorden.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Als particulier zelf asbest verwijderen

Maximaal tot 35 m². U pakt materialen en voorwerpen in speciaal plastic folie in.

Welke materialen pak ik in?

 • voorwerpen en materialen waar met zekerheid asbest in zit
 • voorwerpen en materialen die op asbest lijken
 • asbest vervangende platen met een UM-nummer

Kleine huishoudelijke voorwerpen waar asbest in zit brengt u zonder melding naar het duurzaamheidsplein Oss.

Hoe pak ik het in?

Alle materialen of voorwerpen pakt u dubbel in met doorzichtig niet-luchtdoorlatende folie van 0,2mm dik. Plak de naden dicht met tape. Dit folie is verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt of boerenbond. U pakt de materialen thuis in voordat u naar het duurzaamheidsplein komt.

Andere gevallen

Gaat het om een verwijdering bij een bedrijf of met een oppervlakte van meer dan 35 m², neem dan contact op met een gecertificeerd bedrijf voor een asbestinventarisatie en het verwijderen. Een overzicht van gecerificeerde asbest bedrijven is te vinden op de website van Ascert.

Duurzame maatregelen

Gaat u asbest verwijderen en tegelijkertijd duurzame maatregelen nemen zoals dakisolatie en plaatsen van zonnepanelen dan kunt u in aamerking komen voor de Stimuleringslening Duurzaamheid.

 

asbest , melden en afvoeren van asbest , verwijderen asbest , asbestverwijdering

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het laten verwijderen van asbest zijn:

 • U laat het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Het bedrijf maakt van tevoren een asbestinventarisatierapport.

Wilt u zelf asbest verwijderen? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U bent particulier. Het gaat om uw woning.
 • U verwijdert een dak of vloer van maximaal 35 m².
 • Het asbest is in goede staat.
 • Platen en dakpannen met asbest zitten alleen met schroeven vast aan ander materiaal.

Wat moet u doen?

Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
 • U logt in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • eventueel: een asbestinventarisatierapport

Wat kost het?

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst.

Hoe lang duurt het?

Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.