Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Melding openbare ruimte

Omschrijving

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Of ziet u een boom met de eikenprocessierups in het openbaar gebied of andere meldingen over uw buurt? Geef het door aan de gemeente. Online melden is eenvoudig!

Wateroverlast door hevige regen

Door klimaatverandering gebeurt het steeds vaker dat het heel hard regent. En daar kunt u overlast van hebben. Uw melding helpt ons om ons overzicht van locaties actueel te houden. En  helpt ons bij het bedenken van oplossingen tegen wateroverlast. Lees hier voor meer informatie over wateroverlast door hevige regen. Door uw tuin minder te verharden helpt u mee aan het beperken van wateroverlast. Ook wordt uw tuin comfortabeler en komen er meer vogels en vlinders. Fijn voor uzelf, goed voor het klimaat. Lees hier voor meer informatie voor meer groen in de buurt.

bomen , melden , melding , boom , takken , snoeien , stoep , stormschade , tak , storm , wind , mormelding , melding doorgeven , afgebroken , afgebroken takken , melding maken , melding doen , omgevallen boom op de weg , boom op de weg , tak op de weg , iets melden , gat , gat in de weg , lamp , reiniging , straatreiniging , legen afvalbakken , vegen van wegen , onderhoud , vervanging en beheer van de openbare verlichting , lantaarnpalen , storing , lantaarnpaal , wegenonderhoud , bruggen , asfaltwegen , klinkerwegen , onverharde wegen , pleinen , voetpaden , fietspaden , viaducten , rotondes , speelplaatsen , stoplichten , verkeersborden , verkeerstekens , straatmeubilair , zitbanken , straatlantaarn , verlichting , lantaarn , lantaren , openbare ruimte , kapot , stuk , mor , verkeerslicht , straatbankje , wegen en straten en fietspaden en trottoirs , losliggende tegel , afvalbakken legen , melding openbare ruimte , straten vegen , gemeentereiniging , gemeentelijke reinigingsdienst , defect , straatlantaren

Wat moet u doen?

U kunt uw melding doorgeven door via één van onderstaande links het formulier in te vullen.

Voordelen inloggen met DigiD:

  • al uw gegevens die bij ons bekend zijn, worden automatisch gevuld in het formulier. Dat scheelt u (een hoop) invulwerk.
  • u kunt makkelijk op de hoogte blijven van de status en voortgang van uw aanvraag / melding via "mijn zaken".

Wetten en regels